Kierunki studiów LublinnewStudia geograficzneStudia Lublin

Geografia w Lublinie

Interesuje Cię kierunek geografia w Lublinie? Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na wybrać studia geograficzne?

Geografia w Lublinie- gdzie studiować?

Dwa kierunki studiów geograficznych proponuje kandydatom Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dowiedz się więcej o kierunku geografia i geografia wojskowa!

Geografia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Studia na kierunku geografia na UMCS w Lublinie pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta. Są bardzo przydatne, bo rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie.

Uczą przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne.

Są też przyjazne studentowi, bo dużą część zajęć na każdym roku stanowią ćwiczenia terenowe, pozwalające poznawać ciekawe miejsca i badać zjawiska w sposób bezpośredni, w oparciu o samodzielne pomiary i obserwacje, z użyciem specjalistycznych metod i narzędzi. Podczas studiów można zdobyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

Absolwent geografii ze względu na znajomość złożonych mechanizmów funkcjonowania środowiska geograficznego i umiejętności dokonywania analiz przestrzennych będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • instytucjach krajowych i zagranicznych analizujących zmiany klimatyczne,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • edukacji.

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – propozycja UMCS w Lublinie – to pierwsze tego typu studia w kraju i drugie w Europie. Ich ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, głównie służb mundurowych i cywilnych, sztabów reagowania kryzysowego oraz administracji państwowej i lokalnej, na specjalistów od zarządzania zasobami środowiska w celach obronnych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Program łączy interdyscyplinarną  wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Kluczowymi elementami programu studiów są przedmioty ukierunkowane na analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, na prognozowanie geozagrożeń i zagrożeń militarnych oraz projektowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

Zarówno w laboratorium jak i podczas licznych ćwiczeń terenowych student uczy się pozyskiwać dane o przestrzeni oraz wykorzystywać je dla celów obronności i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas studiów prezentowana jest również wiedza niezbędna do skutecznego komunikowania się oraz zarządzania informacją. Pod okiem specjalistów student uczy się pilotowania dronów, obsługi skanerów laserowych 3D, a także sztuk walki i podstaw strzelectwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników akademickich oraz ekspertów z otoczenia zewnętrznego. 

Partnerami kierunku są: Wojsko Polskie i Legia Akademicka.

Specjalności do wyboru:

 • geograficzne uwarunkowania obronności,
 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do dalszego kształcenia na studiach II stopnia będących kontynuacją kierunku lub  na kierunkach pokrewnych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach uzupełniających. 

Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w: 

 • służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska,
 • jednostkach zarządzania kryzysowego w ramach struktur administracji państwowej i samorządowej,
 • w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
 • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • w Służbie Ochrony Państwa,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • w laboratoriach,
 • i wielu innych miejscach.

Kierunek geografia w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia