Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geografia – specjalność ekologia miasta – studia w Poznaniu

Na kierunku geografia – specjalność ekologia miasta zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem i rozwojem miast z zachowaniem równowagi ekologicznej.

Studia na kierunku geografia – specjalność ekologia miasta proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prowadzi je Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).

Specjalność Ekologia miasta na kierunku Geografia stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających pogłębioną, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z funkcjonowaniem i rozwojem miast. Absolwenci tej specjalności znają i stosują specjalistyczne oprogramowanie z zakresu systemów informacji geograficznej umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych oraz interpretację zjawisk i procesów zachodzących w środowisku miejskim.

Studenci mogą fakultatywnie realizować moduł edukacyjny dający uprawnienia do zawodu nauczyciela geografii oraz przyrody w szkole podstawowej. Zajęcia w ramach tego modułu prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczo-dydaktycznych, w terenie oraz instytucjach naukowo-edukacyjnych.

Kompetencje absolwenta:

  • Przygotowuje i analizuje opracowania kartograficzne uwzględniające elementy środowiska geograficznego, zachodzące w nim procesy przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, kulturowe, polityczne.
  • Prowadzi monitoring środowiska przyrodniczego, wykorzystując nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania informacji geograficznej z użyciem dronów, wysokorozdzielczej fotografii i rejestracji filmowej.
  • Przewiduje skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
  • Podejmuje odpowiednie działania na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów.
  • Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Perspektywy zawodowe:

  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
  • Instytucje naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym i ekologią,
  • Firmy zajmujące się tworzeniem dokumentacji geograficznych i opracowań strategicznych,
  • Instytucje kultury i związane z ochroną przyrody, organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne,
  • Szkolnictwo podstawowe oraz instytucje związane z edukacją.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia