Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia PoznańStudia społeczne

Praca socjalna w Poznaniu

Zdobądź interdyscyplinarną wiedzę oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu ważnego społecznie. Poznaj studia na kierunku praca socjalna!

Kierunek praca socjalna ma w swojej ofercie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia, które prowadzi Wydział Socjologii UAM przygotowują do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Kierunek ten jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik, pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem.

Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.

Perspektywy zawodowe – absolwenci pracy socjalnej mogą podjąć zatrudnienie we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), na przykład:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
  • szpitale, hospicja, ośrodki leczenia uzależnień,
  • instytucje resocjalizacyjne (np. zakłady poprawcze, zakłady karne).

Kierunek praca socjalna w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia