Kierunki studiów PoznańnewStudia PoznańStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu

Kierunek bezpieczeństwo narodowe to idealny kierunek studiów dla osób, których pasją są sprawy związane z bezpieczeństwem. Są uczelnie w Poznaniu, na których można podjąć naukę na tych studiach.

Kandydaci na studia na kierunek bezpieczeństwo narodowe mogą wybierać wśród uczelni oraz specjalności. Uczelnią państwową, która oferuje studia jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W ramach propozycji, którą przygotował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferowane są specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Zarządzane kryzysowe.

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego, (Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Służbach Granicznych, Służbach Celnych, Służbach Więziennych) oraz agencjach ochrony osób i mienia.

Podobne perspektywy przed kandydatami stwarzają uczelnie niepaństwowe. Ciekawą ofertę dla kandydatów przygotowała Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Szeroka na uczelni jest oferta specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Ekologia informacji
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie kryzysowe

Doskonałą zachętą do podjęcia studiów na tej uczelni może być to, że:

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu są w dużej mierze przeznaczone na zdobywanie praktycznych umiejętności, dlatego Twoje kształcenie będzie odbywać się nie tylko w salach wykładowych i ćwiczeniowych, ale również w siedzibach firm, jednostek wojskowych, centrach zarządzania kryzysowego…

Studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe proponuje również Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Proponowane są specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Obrona narodowa – specjalność wojskowa
 • Ochrona informacji niejawnych

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia