Kierunki studiówKierunki studiów OlsztynStudia humanistyczneStudia OlsztynStudia społeczne

Analiza i kreowanie trendów w Olsztynie

Studia na kierunku analiza i kreowanie trendów to wyjątkowa propozycja wśród kierunków na polskich uczelniach. Dzięki studiom możesz nauczyć się diagnozować długoterminowe trendy. Kierunek oferuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Głównym celem kierunku analiza i kreowanie trendów jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb. Kierunek utworzono dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz funduszy norweskich.

Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty projektowe, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe.

Kierunek kształci w zakresie rzadkiej a zyskującej na znaczeniu umiejętności projektowania usług oraz projektowania społecznego z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent: posiada umiejętności i wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania przemian i tendencji rozwojowych, kształtowania trendów na rynku dóbr i usług oraz w zakresie przemian społecznych i kulturowych. Potrafi rozpoznawać istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, uwarunkowania, prawidłowości rozwoju, charakter, sposoby ich zaspokajania oraz konsekwencje. Posiada umiejętność obserwacji, analizy, wnioskowania oraz rozwiązywania problemów. Zna formy i następstwa współczesnych strategii życia społecznego: konsumpcjonizm, utylitaryzm, minimalizm, cyrkularyzm. Zna specyfikę potrzeb realnych oraz „wirtualnych” (zaspokajanych za pośrednictwem rozwiązań technologicznych). Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny.

Absolwent dysponuje również wiedzą o ekonomicznych aspektach potrzeb i podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej. Zna proces, metodykę i potrafi zastosować narzędzia myślenia i działania projektowego w celu tworzenia innowacyjnych usług. Rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania tego rodzaju przedsięwzięć, usług oraz produktów w formie projektów. Rozumie konieczność rozwijania postaw poszukujących i twórczych. Zna i stosuje podstawowe metody badań ilościowych i jakościowych oraz metody i narzędzia analizy trendów. Posiada wiedzę o zasadach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy.

Kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia