Kierunki studiów Częstochowarodzaje studiów CzęstochowaStudiaStudia CzęstochowaStudia filologiczneStudia humanistyczne

Studia filologiczne w Częstochowie

Jest jeszcze czas, by wybrać dla siebie dobre studia filologiczne. Dzięki nim możecie poznać język obcy na poziomie, który umożliwi wam w miarę swobodną komunikację. Filologie to także filologia polska. Ta pozwala poznać literaturę polską, wgłębić się w tajniki polszczyzny. Jeśli interesują Cię studia filologiczne w Częstochowie poznaj propozycje częstochowskich uczelni państwowych i niepaństwowych.

Studia filologiczne dają szansę poznania języków obcych na wysokim poziomie, który umożliwia absolwentom sprawne komunikowanie się zarówno pisemnie jak i ustnie. W Częstochowie najbardziej rozbudowaną ofertę studiów filologicznych posiada Uniwersytet Jana Długosza. Dla kandydatów swoją propozycję studiów językowych przygotowała również Politechnika Częstochowska. Tu na studiach można nauczyć się języka angielskiego jako języka biznesu.

Ofertę uczelni państwowych uzupełniają propozycje uczelni niepaństwowych: Akademii Polonijnej oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.

Studia filologiczne na UJD

Największą ofertę studiów filologicznych przygotował dla kandydatów Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Znajdziecie wśród propozycji kierunek, który od wielu lat należy do najchętniej wybieranych przez kandydatów. Mowa o filologii angielskiej.

Instytut Filologii Obcych kształci na 3-letnich studiach pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na specjalności filologia angielska. Po pierwszym roku studiów studenci filologii angielskiej wybierają specjalizacje: nauczanie języka angielskiego lub tłumaczenia i języki specjalistyczne. Od roku 2014 Instytut Filologii Obcych uruchomił nową specjalizację na studiach stacjonarnych I stopnia, wybieraną podczas rekrutacji: specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego.

To wygląda ciekawie. Poznasz bardzo dobrze język angielski ale dodatkowo nauczysz się języka chińskiego.

Na studiach proponowanych przez Wydział Humanistyczny UJD poznać możesz również język niemiecki na studiach filologia germańska lub na kierunku język niemiecki w obrocie gospodarczym. Dla zainteresowanych językiem hiszpańskim i językiem portugalskim oferta studiów na kierunku iberoznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach. Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1.

Dla miłośników naszego rodzimego języka, naszej literatury UJD proponuje studia na kierunku filologia polska.

Studia językowe na Politechnice Częstochowskiej

Nie jest to powszechne, by studia językowe były w ofercie uczelni technicznych. Taką ma jednak dla was Politechnika Częstochowska.

Jako student tego kierunku będziesz miał możliwość poznania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym. Ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie. Warto także wspomnieć o tym, że będziesz miał możliwość nauki drugiego języka obcego.

Studia filologiczne na uczelniach niepaństwowych

Dwie częstochowskie uczelnie niepaństwowe przygotowały dla kandydatów ofertę studiów, na których można nauczyć się języków obcych. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie proponuje kierunki filologia angielska i filologia germańska. Tryb przewidziany dla tych studiów to studia niestacjonarne, także prowadzone w trybie on-line.

Studia filologiczne znajdziecie również w ofercie, którą przygotowała Akademia Polonijna w Częstochowie. Propozycja dotyczy praktycznego zastosowania języków obcych w biznesie.

Kierunki studiów filologicznych w Częstochowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Częstochowie. Chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji językowych na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia