Kierunki studiówKierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia geograficzne

Geodezja i kartografia studia w Bydgoszczy

Na studiach na kierunku geodezja i kartografia zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym zawód geodety nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic.

Studia na kierunku geodezja i kartografia proponują kandydatom Politechnika Bydgoska oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

Geodezja i kartografia na Politechnice Bydgoskiej

Geodezja i kartografia – propozycja Politechniki Bydgoskiej – to ciekawe, techniczne studia, na których zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.

Geodeta jest specjalistą w zakresie: wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych prac terenowych z wykorzystaniem współczesnych technologii pomiarowych, wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych na wybranych etapach projektowania i wykonawstwa obiektów inżynierskich, tworzenia i zarządzania bazami geoprzestrzennymi, archiwizowania oraz przetwarzania materiałów geodezyjno-kartograficznych.

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

Geodezja i kartografia w AKP w Bydgoszczy

Studenci kierunku geodezja i kartografia w AKP w Bydgoszczy zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w obszarze wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej, wykonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, analiz przestrzennych, analiz zmian form użytkowania gruntów, czy geodezji inżynieryjnej i satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji.

Poznają także podstawy kartografii, geomatyki, geoinformatyki oraz wyceny nieruchomości, wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych, takich jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiących niezbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami.

Moduły do wyboru:

  • Geodezja ogólna,
  • Geodezja inżynieryjna,
  • Gospodarka przestrzenna.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w urzędach wojewódzkich i miejskich, urzędach gminy, starostwach powiatowych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kierunek geodezja i kartografia w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Bydgoszcz. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia