Kierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia przyrodnicze

Ochrona zasobów przyrodniczych – Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych prowadzi Wydział Biologii UG.

Studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych zakładają realizację efektów kształcenia w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia (25% zajęć i punktów ECTS), ekologia (dyscyplina wiodąca – 70%), ochrona środowiska (5%). W ramach programu studiów realizowane są także przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do tych przedmiotów należą, m.in.: Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem, Aspekty prawne ochrony przyrody, Konflikty i negocjacje w ochronie przyrody, Ochrona własności intelektualnej.

W ramach tego kierunku będą funkcjonować dwie specjalności: 

 • Ekologia obszarów zurbanizowanych;
 • Ochrona przyrody.

Student zyska wiedzę interdyscyplinarną z:

 • zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej;
 • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów;
 • historii procesów w środowisku naturalnym;
 • metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego;
 • tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS);
 • zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ);
 • metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych ;
 • umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.

Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:

 • instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody,
 • działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw,
 • administracji publicznej, placówkach edukacji ekologicznej,
 • instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody.

Strona kierunku: OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH , Uniwersytet Gdański

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia przyrodnicze Gdańsk. Interesujesz się naukami przyrodniczymi, florą, fauną, zagadnieniami ochrony środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobaczstudia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia