Politechnika Bydgoska

uczelnia publiczna, Bydgoszcz
Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, pbs.edu.pl/pl/

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (wcześniejsza nazwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około 10 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Kierunki studiów Politechnika Bydgoska

studia I stopnia stacjonarne

 • AGROTRONIKA
 • ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INSPEKCJA WETERYNARYJNA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • KOMUNIKACJA WIZUALNA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
 • ROLNICTWO
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TELEINFORMATYKA
 • TELEKOMUNIKACJA I TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY*
 • TRANSPORT
 • WZORNICTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA
 • ZOOFIZJOTERAPIA
 • ZOOTECHNIKA

studia I stopnia niestacjonarne

 • ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ROLNICTWO
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TELEINFORMATYKA
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZOOTECHNIKA

Rekrutacja - Politechnika Bydgoska

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni. https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe

Kontakt

Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim