Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Bydgoska

Jeśli lubisz interdyscyplinarność to kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej na pewno Ci się spodoba. Dowiedz się więcej z informacji w artykule.

Kwestia odżywiania stała się istotnym elementem obecnym w przestrzeni życiowej wysokorozwiniętych społeczeństw. Technologia żywienia i żywienie człowieka to kierunek interdyscyplinarny, a osoby z takim wykształceniem świetnie odnajdują się w różnych branżach i specjalizacjach istniejących na rynku pracy.

Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk przyrodniczych, społecznych, po nauki o zdrowiu, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Z tego względu technolog żywności i żywienia człowieka czerpie wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji.

Technolog żywności i żywienia człowieka zna się na: wytwarzaniu żywności – procesach technologicznych, technikach i urządzeniach wykorzystywanych w produkcji żywności, tak by otrzymany produkt był zawsze najwyższej jakości opracowywaniu nowych produktów projektowaniu zakładów branży spożywczej i procesów technologicznych oraz organizacji procesu produkcyjnego. kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów systemach zapewniających bezpieczeństwo żywności zasadach racjonalnego odżywiania, w tym na zasadach żywienia zbiorowego i planowaniu żywienia dla różnych grup ludności profilaktyce chorób żywieniowych, podstawowych dietach leczniczych i ich zastosowaniu w leczeniu wybranych stanów chorobowych.

Specjalności

  • inzynieria żywności
  • żywienie człowieka z elementami dietetyki

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty ogólne i podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, wybrane przedmioty z zakresu nauk humanistycznych) służą wstępnemu przygotowaniu do nauki przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

Przedmioty kierunkowe dają możliwość poznania technologii żywności i żywienia człowieka oraz uzyskania kompetencji inżynierskich. Należą do nich m.in. technologie produktów zwierzęcych i roślinnych, mikrobiologia żywności, prawo żywnościowe, żywienie człowieka, dodatki funkcjonalne do żywności, praktyczne aspekty sztuki kulinarnej, opracowywanie nowych produktów spożywczych, metody analizy żywności czy ocena sensoryczna żywności.

Na czwartym semestrze studiów dokonuje się wyboru specjalności. W zależności od tego w planie zajęć pojawią się różne przedmioty wprowadzające bardziej szczegółowo w zagadnienia specjalnościowe. W ramach tych specjalności można studiować m.in. biotechnologię żywności, żywność funkcjonalną, polimery w przemyśle spożywczym, żywienie zbiorowe, podstawy profilaktyki żywieniowej, metodologię oceny sposobu żywienia.

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Technologia i żywienie człowieka powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizykii astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).

Praca po studiach

Po studiach na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie z uwagi dynamicznie rozwijający się rynek żywności, z którym powiązana jest nie tylko branża spożywcza ale również pokrewne.

Technolog żywności znajdzie zatrudnienie w zakładach produkującym żywność, w zakładach gastronomicznych, w profesjonalnych laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych, diagnostycznych oraz kontroli jakości.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), przemyśle.

Poprzez bezpośrednie zaangażowanie w promocję zdrowia i kreowanie polityki zdrowotnej prowadzącej do promocji żywności jest przygotowany do pracy w: placówkach ochrony zdrowia, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu, instytucjach interwencyjnych rozwiązujących problemy dotyczące zdrowia publicznego oraz w szkolnictwie i instytucjach naukowo-badawczych.

Mogą Cię zainteresować też inne propozycje z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Bydgoska

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Dowiedz się więcej o studiach chemicznych

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia