Kierunki studiówKierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia techniczne

Automatyka i elektronika w Bydgoszczy

Studia na kierunku automatyka i elektronika proponuje Politechnika Bydgoska. Są to studia inżynierskie, które przygotował dla kandydatów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PBŚ.

Kierunek studiów Automatyka i elektronika ma wymiar bardzo praktyczny. Co to oznacza? Ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Taki profil pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz pożądanych w pracy zawodowej kompetencji.

Cechą szczególną kierunku jest szeroki zakres wiedzy, który obejmuje kierunek (m.in. automatykę, elektronikę, elektrotechnikę, technikę cyfrową i mikroprocesorową, podstawy telekomunikacji i informatyki) oraz 6 miesięczna praktyka przygotowująca studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy i ułatwiająca wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku automatyka i Elektronika będzie posiadał umiejętność:

  • projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych,
  • rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
  • zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych
  • weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Na kierunku realizowana jest specjalność: automatyka i elektronika przemysłowa

Przedmioty w rekrutacji

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku automatyka i elektronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I).

Praca po studiach

Potencjalne miejsca zatrudnienia to firmy przemysłowe, w których procesy technologiczne są zautomatyzowane m.in.: przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny, samochodowy, spożywczy, chemiczny, celulozowo-papierniczy, firmy działające w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych, działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu, biura projektowe, własna działalność gospodarcza.

Więcej informacji o kierunku: AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA , Politechnika Bydgoska

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Bydgoszcz. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Bydgoszcz.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszcz.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia