Kierunki studiów GdańskKierunki studiów TrójmiastonewStudia GdańskStudia pedagogiczne

Pedagogika w Trójmieście

Chcesz wybrać studia na kierunku pedagogika w Trójmieście? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze studiów pedagogicznych? Sprawdź, gdzie studiować kierunek pedagogika w Trójmieście – Gdańsk, Gdynia, Sopot?

Studia na kierunku pedagogika proponuje kandydatom Uniwersytet Gdański oraz wiele trójmiejskich uczelni niepublicznych, takich jak np. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk czy Uniwersytet WSB Merito Gdynia.

Pedagogika na Uniwersytecie Gdańskim

Absolwent studiów na kierunku pedagogika, prowadzonym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z wybraną specjalnością uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej i wczesnej interwencji społecznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej i resocjalizacyjnej; dysponuje profesjonalną wiedzą.

Absolwent ma umiejętności: diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań edukacyjnych lub/i resocjalizacyjnych oraz tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej oraz metodyk szczegółowych, których znajomość jest niezbędna do podjęcia profesjonalnej pracy pedagogicznej.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną: elementy gerontologii społecznej i psychogerontologii, aktywizacja seniorów i wspieranie ich środowiska rodzinnego;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną: modele edukacji seksualnej na świecie, metodyka zajęć wychowania seksualnego;
 • Pedagogika resocjalizacyjna: resocjalizacja nieletnich w całodobowych placówkach resocjalizacyjnych, podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną: przygotowanie do pracy pedagoga szkolnego, środowiskowego, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. Ponadto przygotowanie do pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z seniorami: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną: przygotowanie do pracy pedagoga szkolnego, środowiskowego, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. Ponadto przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej w szkołach, placówkach opiekuńczych, pomocowych, wychowawczych, edukacyjnych, poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS;
 • Pedagogika resocjalizacyjna: przygotowanie do pracy pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach penitencjarnych, kuratorskich zespołach służby sądowej i ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych.

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to kierunek studiów, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu dydaktyki, psychologii i socjologii, z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i oświaty.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do prowadzenia działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych. Interdyscyplinarność i związki pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach.

Specjalności:

 • Terapia zajęciowa (Gdańsk)

Pedagogika na Uniwersytetach WSB Merito w Gdańsku i Gdyni

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika, proponowane przez Uniwersytet WSB Merito Gdańsk lub Uniwersytet WSB Merito Gdynia, nauczysz się wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Zdobędziesz również umiejętność samodzielnego przeprowadzania diagnozy, konstruowania programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz dokonywania ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień (Gdańsk/Gdynia);
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (Gdańsk/Gdynia);
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii (Gdańsk/Gdynia)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej (Gdańsk/Gdynia)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami edukacji międzykulturowej (Gdynia)

Kierunek pedagogika w Trójmieście

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia