Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Archeologia – studia w Warszawie

Studia na kierunku archeologia to propozycja dla prawdziwych pasjonatów tego, co dawne lub nawet pradawne. Prestiżowe studia historyczne oferują w Warszawie dwie uczelnie państwowe.

W ofercie dwóch warszawskich uczelni znajdziecie propozycję studiów na kierunku archeologia. Kształcenie archeologów na Uniwersytecie Warszawskim ma ponad 100-letnią tradycję i zaliczane jest w międzynarodowych rankingach do jednych z najlepszych w Europie. Drugą uczelnią, która oferuje kandydatom studia na archeologii jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim

W programie studiów zostały uwzględnione w dużym stopniu nowe kierunki badań w archeologii oraz jej społeczne funkcjonowanie, będące wynikiem konsultacji z potencjalnymi pracodawcami (m.in. muzea czy instytucje państwowe etc.).

Warto podkreślić unikatowy aspekt zdobywania wyższego wykształcenia – tutoring, czyli indywidualną pracę studenta z wykładowcą, co pozwala identyfikować potrzeby studentów już od wczesnego etapu studiów, poprzez wybór własnej ścieżki kształcenia.

Koncepcja studiowania na studiach I stopnia, oprócz zapewnienia obowiązkowego minimum, opiera się na wyborze różnych ścieżek/profili z grupy: Epoka kamienia i epoka brązu, Od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów, Średniowiecze i nowożytność, Archeologia Bliskiego Wschodu, Archeologia Egiptu i Nubii, Archeologia Grecji, Archeologia Rzymu, Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata, Bioarcheologia i archeologia środowiska.

Pierwszy rok ma na celu zapoznanie się studentów z nową dziedziną nauki, jaką jest dla nich archeologia oraz przygotowanie do wyboru indywidualnych ścieżek dalszego kształcenia. Na kolejnym roku student kształci się w obrębie wybranych profili/ścieżek (wymienionych powyżej), których uzupełnieniem są zajęcia z profili/modułów o charakterze techniczno-metodycznym, technologiczno-badawczym oraz prawno-społecznym. Ostatni rok studiów I stopnia to, oprócz kontynuacji nauki z poprzedniego roku, także wybór seminarium licencjackiego i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej do obrony.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki terenowe:

  • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
  • co najmniej 3 sezony archeologicznych badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Badania wykopaliskowe są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia mogą podjąć pracę w charakterze „techników” wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym wymagane przedmioty to: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

Kierunek archeologia na UKSW w Warszawie

Niewielkie grupy zajęciowe sprawiają, że studia na kierunku archeologia na UKSW są dopasowane do potrzeb każdego ze studentów. Wyróżnia je przede wszystkim nacisk na dydaktykę z wielu różnorodnych obszarów m.in: archeologii krajobrazu, geoarcheologii, archeologii Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Absolwenci studiów archeologicznych mogą kontynuować swoją karierę naukową w Szkole Doktorskiej UKSW pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

Po ukończeniu kierunku archeologia na UKSW można pracować m.in. w:

  • muzeach i archiwach,
  • polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych, przy wykopaliskach,
  • Narodowym Instytucie Dziedzictwa,
  • ośrodkach ewidencji zabytków,
  • firmach prywatnych, które zajmują się nadzorem archeologicznym podczas prac budowlanych.

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny. Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Kierunek archeologia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Warszawa. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia