Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia artystyczneStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Historia sztuki – Uniwersytet Warszawski

Jeśli chcesz w przyszłości pracować w muzeach, instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie, to wybór kierunku historia sztuki może pomóc Ci w realizacji planów.

Kierunek historia sztuki ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski (studia prowadzi Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW).

Studia I stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki, jej terminologii oraz dawnych i współczesnych metod tej dyscypliny.

Specyfiką studiów jest duża uwaga przykładana do zajęć o charakterze teoretyczno-metodologicznym, a także wprowadzenie do programu zajęć wstępnych dotyczących rzemiosła artystycznego i designu oraz współczesnych technik artystycznych i mediów. Program studiów licencjackich przewiduje obowiązkową praktykę terenową (organizowany przez Instytut dwutygodniowy wyjazd pod koniec semestru letniego II roku studiów), a także dwutygodniowe praktyki zawodowe, odbywane przez studentów w dowolnie wybranej instytucji kultury (muzea, galerie, urzędy konserwatorskie i inne).

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów I stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Naturalną kontynuacją studiów I stopnia jest II stopień studiów w Instytucie.

Absolwenci podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, a często także w muzeach oraz galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy po pracowników agencji reklamowych. Kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia też fachową opiekę nad uczestnikami studiów doktoranckich, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronieStudia humanistyczne Warszawa. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia