Kierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia humanistyczne

European Cultures – poznaj kierunek studiów!

Kierunek European Cultures wyposaża w wiedzę z zakresu historii kultur europejskich oraz narzędzia do analizy zjawisk kulturowych współczesnych społeczeństw.

Elastyczny program nauczania na kierunku European Cultures zapoznaje studentów z różnorodnośią kulturową kontynentu. Studenci poznają konsekwencje zjawisk kulturowych dla przeszłego i współczesnego życia społecznego w Europie. Konsekwencje, które były i są widoczne w różnych sferach życia: począwszy od życia codziennego, poprzez gospodarkę, podłoże psychologiczne ruchów społecznych, aż po systemy polityczne i administracyjne. Wykłady skupiają się na uniwersalnych prawach i przejawach życia kulturalnego społeczeństw ludzkich, ale z wyraźnym naciskiem na konkretne elementy europejskiej sytuacji w przeszłości i współczesności.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku European Cultures

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia