Kierunki studiów Warszawanewrodzaje studiów WarszawaStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Studia historyczne w Warszawie

Kandydaci na studia historyczne w Warszawie znajdą je przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim i UKSW. Warto wiec poznać ofertę, którą dla kandydatów przygotował Wydział Historyczny UW oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Przykładowe kierunki na studiach historycznych: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW.

Interesują Cię studia historyczne w Warszawie? Prowadzą je Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim

W trakcie studiów na kierunku archeologia, które prowadzi Uniwersytet Warszawski, student przede wszystkim zdobywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą archeologii, która umożliwia mu czynny udział w wykopaliskach na stanowiskach o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługę urządzeń pomiarowych, wykonywanie kart katalogu naukowego czy muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych i ich naukowe analizowanie oraz tworzenie ewidencji konserwatorskiej, a także realizację projektów wystawienniczych.

Ścieżki kształcenia:

 • Epoka kamienia i epoka brązu,
 • Od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów,
 • Średniowiecze i nowożytność,
 • Archeologia Bliskiego Wschodu,
 • Archeologia Egiptu i Nubii,
 • Archeologia Grecji,
 • Archeologia Rzymu,
 • Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata,
 • Bioarcheologia i archeologia środowiska.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia mogą podjąć pracę w charakterze techników wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

Historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek studiów historia, który ma w swojej ofercie UKSW w Warszawie, umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy od starożytności do współczesności oraz poznanie warsztatu badawczego historyka.

Moduły do wyboru:

 • ogólnohistoryczny,
 • dziedzictwo historyczne Polski i regionu,
 • przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych oraz innych instytucjach, związanych z historią. Po odpowiednim przygotowaniu mogą także podjąć pracę nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 

Perspektywy zawodowe:

 • muzea i archiwa,
 • instytucje historyczne (np. Instytut Pamięci Narodowej),
 • biblioteki, wydawnictwa i redakcje czasopism historycznych,
 • biura podróży,
 • oświata.

Historia na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Studia na kierunku historia, które proponuje ASW w Warszawie, umożliwiają zdobycie starannego wykształcenia, nie tylko humanistycznego – w zakresie historii powszechnej, historii Polski, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, wybranych przedmiotów humanistycznych – ale także wiedzy warsztatowej przydatnej w obszarze archiwistyki, bezpieczeństwa, zarządzania wiedzą i informacją.

Absolwent kierunku historia na Akademii Sztuki Wojennej będzie więc posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą mu dobrze odnaleźć się na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak też na stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP i innych organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. 

Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent jest predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (m.in. Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, służby specjalne, Krajowa Administracja Skarbowa i inne).


Dowiedz się więcej o historycznych kierunkach studiów dostępnych w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów historycznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Warszawa. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia