Kulturoznawstwo – Uniwersytet Rzeszowski

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych  i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas  świat kultury.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru specjalności:

Specjalności na I stopniu studiów:

  • Animator kultury w regionie
  • Historia kultury z elementami religioznawstwa

Po ukończeniu specjalności Animacja kultury w regionie absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, historycznego i społecznego na obszarze państw regionu karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Węgry). Posiada podstawy metodologiczne oraz umiejętności praktyczne pozwalające mu podejmować działania z zakresu animacji kulturowej.

Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Historia kultury z elementami religioznawstwa dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu światowej historii kultury i religii.

Perspektywy po studiach

Można liczyć na pracę w:

  • instytucjach kultury,
  • muzeach,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacje turystyki.

Czytaj więcej – Uniwersytet Rzeszowski

Źródło: Uniwersytet Rzeszowski

O kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia humanistyczne Rzeszów.

Czytaj również

Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia humanistyczne w Polsce. Jeśli chcesz studiować w Rzeszowie zobacz również stronę – rodzaje studiów Rzeszów. Tam sprawdzisz m.in. propozycje studiów społecznych, studiów filologicznych, studiów psychologicznych, prawniczych, pedagogicznych na rzeszowskich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia