Kulturoznawstwo – Uniwersytet Rzeszowski

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych  i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas  świat kultury.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru specjalności:

Specjalności na I stopniu studiów:

  • Animator kultury w regionie
  • Historia kultury z elementami religioznawstwa

Po ukończeniu specjalności Animacja kultury w regionie absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, historycznego i społecznego na obszarze państw regionu karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Węgry). Posiada podstawy metodologiczne oraz umiejętności praktyczne pozwalające mu podejmować działania z zakresu animacji kulturowej.

Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Historia kultury z elementami religioznawstwa dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu światowej historii kultury i religii.

Perspektywy po studiach

Można liczyć na pracę w:

  • instytucjach kultury,
  • muzeach,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacje turystyki.

Czytaj więcej – Uniwersytet Rzeszowski

Źródło: Uniwersytet Rzeszowski

Poznaj również

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia