Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FIZYKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KULTUROZNAWSTWO
 • MATEMATYKA
 • MUZEOLOGIA
 • NAUKI O RODZINIE
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO KANONICZNE
 • PSYCHOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE
 • TEOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. UKSW – rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
https://uksw.edu.pl

Film o UKSW

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim

Zbliżające się wydarzenia