Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia psychologiczneStudia Warszawa

Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studiując kierunek psychologia masz niepowtarzalną okazję zdobywania wiedzy o ludzkim zachowaniu oglądanym z różnych perspektywach: społecznej, humanistycznej, biologicznej. 

Kierunek studiów psychologia, który proponuje kandydatom Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, to jednolite studia magisterskie (znajdziesz je w ofercie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW).

Studiując pod kierunkiem wybitnych specjalistów, publikujących oryginalne prace w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych nauczysz się badać, analizować i interpretować różne procesy psychiczne (np. procesy poznawcze, inteligencję, temperament, osobowość, emocje i motywacje, stres i radzenie sobie z nim itp.), poznasz różnego rodzaju metody diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej (np. diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych, psychoprofilaktyka, interwencja kryzysowa itp.), a także uzyskasz podstawowe umiejętności i kompetencje, umożliwiające pracę na stanowisku psychologa w różnych instytucjach (zależnie od wybranej specjalności).

Specjalności na studiach stacjonarnych (S) i niestacjonarnych (N):

  • psychologia kliniczna i psychoterapia (S/N),
  • psychologia pracy i organizacji (S/N),
  • psychologia sądowa i penitencjarna (S),
  • psychologia wspomagania rozwoju (S).

Perspektywy zawodowe:

  • placówki oświatowe, w tym szkoły lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki medyczne (szpitale, kliniki),
  • firmy, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówki systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),
  • prowadzenie diagnozy psychologicznej.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia