Kierunki studiów WarszawaStudia społeczneStudia Warszawa

Zarządzanie publiczne w Warszawie

Kierunek zarządzanie publiczne to doskonałe połączenie nauk społecznych, ekonomicznych i zarządzania.

Studia na kierunku zarządzanie publiczne, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obejmują m.in. nowe technologie w zarządzaniu, sztukę negocjacji, zarządzanie projektowe, polityki publiczne, a także public relations.

U podstaw tego kierunku studiów leżą przedmioty ekonomiczne takie jak makro- i mikroekonomia, ekonomia instytucjonalna i społeczna czy finanse publiczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia społeczne np. sprawy socjalne, rynek pracy, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala absolwentom starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej. Studenci tego kierunku uzyskują kompetencje do pełnienia roli specjalistów na szczeblach kierowniczych oraz na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę w:

  • organach krajowej administracji publicznej i samorządach, 
  • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
  • firmach konsultingowych i izbach gospodarczych,
  • stowarzyszeniach, fundacjach,
  • think-tankach.

Kierunek zarządzanie publiczne w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia