Kierunki studiów WarszawanewStudia WarszawaStudia z zarządzania

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Warszawie

Na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobędziesz wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz przygotowanie do pracy m.in. w muzeach, galeriach, czy instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym, które proponuje kandydatom Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Doświadczona kadra akademicka przekazuje cenną wiedzę dotyczącą zabytkoznawstwa, konserwatorstwa czy historii sztuki, którą studenci mogą wykorzystać podczas zajęć ćwiczeniowych. Analizują i opisują wybrane dzieła kultury oraz poznają tajniki pracy w muzeach i wielu innych instytucjach, związanych z ochroną zabytków. 

Dodatkowym atutem studiów jest poznawanie podstawowych technik prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych oraz zyskanie wiedzy, potrzebnej do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. 

Nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia są istotnym elementem kształcenia na UKSW. Część zajęć w ramach praktyk studenckich prowadzona jest w muzeach i instytucjach kultury np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci tego kierunku uczestniczą także w krajowych i zagranicznych wyjazdach badawczych. 

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę m.in. w:

  • muzeach i galeriach sztuki,
  • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
  • światowych instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego (UNESCO),
  • instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego, planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Warszawie

Odwiedź stronę UKSW

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Warszawa. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zarządzanie w Warszawie

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Warszawie? Poznaj kierunki oraz oferowane specjalności.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia