rekrutacja 2024Rekrutacja na studiaRekrutacja WarszawaStudia Warszawa

Rekrutacja na studia 2024/2025 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Jeśli interesują Cię studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Warszawie – sprawdź ofertę i zasady rekrutacji 2024/2025 przygotowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej.

Aktualnie UKSW kształci 9 600 studentów i doktorantów na ponad 40. kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jeśli interesują Cię studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Warszawie – sprawdź ofertę i zasady rekrutacji 2024/2025 przygotowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

STUDIA STACJONARNE:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW:

 • BIOLOGIA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:

 • FILOZOFIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Szkoła Nauk Ścisłych UKSW:

 • CHEMIA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Wydział Medyczny – Collegium Medicum UKSW:

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie
 • PIELĘGNIARSTWO

Wydział Nauk Historycznych UKSW:

 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:

 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • MUZEOLOGIA

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW:

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa i Administracji UKSW:

 • ADMINISTRACJA
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie
 • STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW:

 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczno-cywilna – studia jednolite magisterskie
 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa – studia jednolite magisterskie

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW:

 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW:

 • NAUKI O RODZINIE

Wydział Teologiczny UKSW:

 • CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA HISTORYCZNA
 • DZIENIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – specjalność dziennikarstwo ogólne
 • DZIENIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – specjalność komunikacja medialno-kulturowa
 • TEOLOGIA – studia jednolite magisterskie


STUDIA NIESTACJONARNE:

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:

 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Szkoła Nauk Ścisłych UKSW:

 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Wydział Medyczny – Collegium Medicum UKSW:

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:

 • FILOLOGIA POLSKA
 • KULTUROZNAWSTWO

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW:

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa i Administracji UKSW:

 • ADMINISTRACJA
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW:

 • PRAWO KANONICZNE – specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa – studia jednolite magisterskie

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW:

 • EKONOMIA

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW:

 • NAUKI O RODZINIE

Wydział Teologiczny UKSW:

 • TEOLOGIA – specjalność teologia ogólna – studia jednolite magisterskie

Zasady rekrutacji na UKSW

Uchwała Nr 103/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2024/2025

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025 – pliki do pobrania, Uchwała Senatu UKSW, zasady dla poszczególnych kierunków

Zobacz stronę uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poznaj również:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia