Akademia Sztuki Wojennej w WarszawieUczelnia

Celem studiów w Akademii Sztuki Wojennej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W przypadku osób cywilnych ASW kształci studentów na potrzeby obronności państwa. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych.Kierunki studiówRekrutacja

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/Studia podyplomowe

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/Lokalizacja
Kontakt

Al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 103
00-910 Warszawa
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/


Zbliżające się wydarzenia