Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Celem studiów w Akademii Sztuki Wojennej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W przypadku osób cywilnych ASW kształci studentów na potrzeby obronności państwa. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych.

Al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 103, 00-910 Warszawa
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Kierunki studiów - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • DOWODZENIE
 • HISTORIA
 • LOGISTYKA
 • LOTNICTWO
 • OBRONNOŚĆ
 • PRAWO
 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. UCHWAŁA Nr 21/2022 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2023/2024 oraz sposobu jej przeprowadzenia – zasady rekrutacji 2023/2024 – plik do pobrania, Uchwała Senatu ASW

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 103 00-910 Warszawa https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - aktualności z uczelni. rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim