Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia z zarządzaniaTOP BydgoszczTop studia

Zarządzanie w Bydgoszczy

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy? Chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach z tego zakresu, przygotowanych przez bydgoskie uczelnie wyższe?

Jeśli planujesz wybrać studia na kierunku zarządzanie na jednej z bydgoskich uczelni publicznych, to być może Politechnika Bydgoska będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Zarządzanie mają w swojej ofercie również uczelnia niepubliczna: Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz.

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku zarządzanie, które prowadzi Politechnika Bydgoska, będziesz studiować podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: podstawy zarządzania, naukę o organizacji, finanse, prawo i matematykę oraz statystykę opisową) oraz przedmioty kierunkowe m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, rachunkowość finansową, informatykę w zarządzaniu, zarządzanie projektami oraz marketing. Po studiach absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętym świecie biznesu.

Specjalności:

  • Marketing w organizacji
  • Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz

Studiując zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy, nauczysz się m.in. rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe, czy kreować markę produktu i przedsiębiorstwa. Posiądziesz również umiejętność podejmowania trafnych decyzji w obszarze działań organizacji.

Specjalności:

  • International Business
  • Marketing, sprzedaż i PR
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek zarządzanie w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Udostępnij:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia