Kierunki studiów Bydgoszczrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Bydgoszczy

Kierunek zarządzanie oraz inne studia z zarządzania można w Bydgoszczy studiować na Politechnice Bydgoskiej. Tu także kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. Studia, na których poznasz tajniki zarządzania, oferują również uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy.

Kierunek zarządzanie oraz inne studia z zarządzania wiążą się ze sztuką kierowania zespołami, projektami, zarządzania różnymi sferami ludzkiej aktywności i należą do jednych z najchętniej wybieranych przez kandydatów. Różnorodna w tym zakresie jest przygotowana przez bydgoskie uczelnie oferta studiów. W zestawieniu poniżej znajdziecie wykaz kierunków związanych z różnymi aspektami zarządzania.

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Głównym celem studiów na tym kierunku, proponowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest przygotowanie praktyków, kompetentnych w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną, którzy będą podejmować pracę w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, jako kadra zarządzająca także w biznesie.

Studia umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, a przede wszystkim publicznej, jak również zdobycie kompetencji w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej i realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach.

Moduły specjalnościowe:

 • Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych
 • Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast
 • Promocja marki wsi
 • Office manager

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • obszarze brandingu, reklamy i public relations,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem regionalnym,
 • instytucjach kultury,
 • biurach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej,
 • we własnych firmach np. specjalizujących się w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego czy tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej

W trakcie kształcenia na kierunku zarządzanie, który prowadzi Politechnika Bydgoska, będziesz studiować podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: podstawy zarządzania, naukę o organizacji, finanse, prawo i matematykę oraz statystykę opisową) oraz przedmioty kierunkowe m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, rachunkowość finansową, informatykę w zarządzaniu, zarządzanie projektami oraz marketing.

Specjalności:

 • marketing w organizacji
 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

Perspektywy zawodowe:

 • specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami
 • menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.


Dowiedz się więcej o kierunkach studiów z zarządzania w Bydgoszczy, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów z zarządzania w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Bydgoszcz. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz


Czytaj więcej: studia w Bydgoszczy

Studia biologiczne w Bydgoszczy

Studia biologiczne w Bydgoszczy mają w swoich ofertach Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Politechnika Bydgoska oraz Collegium…

Informatyka w Bydgoszczy

Zamierzasz związać swoją przyszłość z branżą informatyczną? Dobrym krokiem w tym kierunku będzie zdobycie odpowiedniego…

Ekonomia w Bydgoszczy

Interesują Cię studia ekonomiczne w Bydgoszczy? Chcesz wybrać kierunek ekonomia? Sprawdź, które bydgoskie uczelnie wyższe…

Pedagogika w Bydgoszczy

Interesuje Cię kierunek pedagogika w Bydgoszczy? Jakie perspektywy zawodowe wiążą się z proponowanymi specjalnościami dostępnymi…

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia