Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

uczelnia publiczna, Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest prawie 40 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na uniwersytecie można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
UKW jest uniwersytetem szerokoprofilowym, co oznacza, że każdy Maturzysta znajdzie tu kierunek, który go interesuje. Wszystkie kierunki studiów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, dbającą o jakość kształcenia w polskich uczelniach! Oferta UKW to kierunki reprezentujące wszystkie obszary nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, pedagogiczne, psychologiczne, artystyczne i sportowe.

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni lub artykule poniżej.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/

Wydziały, instytuty, struktura UKW

Kontakt

ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
https://www.ukw.edu.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim