Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest prawie 40 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na uniwersytecie można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
UKW jest uniwersytetem szerokoprofilowym, co oznacza, że każdy Maturzysta znajdzie tu kierunek, który go interesuje. Wszystkie kierunki studiów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, dbającą o jakość kształcenia w polskich uczelniach! Oferta UKW to kierunki reprezentujące wszystkie obszary nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, pedagogiczne, psychologiczne, artystyczne i sportowe.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • EDYTORSTWO
 • EKONOMIA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOZOFIA
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GERMANISTYKA
 • GERMANISTYKA OD PODSTAW
 • HISTORIA
 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
 • INFORMATYKA
 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • KRYMINOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO ARABSKA
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO NIEMIECKA – grupa bez znajomości języka niemieckiego
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO NIEMIECKA – grupa ze znajomością języka niemieckiego
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO ROSYJSKA
 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO ROSYJSKA
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO CHIŃSKA
 • LOGOPEDIA
 • MATEMATYKA
 • MECHATRONIKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni lub artykule poniżej.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
https://www.ukw.edu.pl/

Aktualności z uczelni

Również w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Zbliżające się wydarzenia