Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia ścisłe

Fizyka w Bydgoszczy

Studia na kierunku fizyka to propozycja, którą dla kandydatów przygotował w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Studia są znakomitą szkołą myślenia ścisłego i praktycznego.

Fizyka zajmując się badaniem najbardziej fundamentalnych praw przyrody, uczy formułowania trudnych problemów w sposób precyzyjny i ścisły oraz nieszablonowego ich rozwiązywania. Ludzkość w dużej mierze zawdzięcza postęp technologiczny tej dyscyplinie nauki. Jednocześnie wyrafinowane narzędzia, których dostarcza fizyka, pozwalają mierzyć się z tak odległymi od fizyki wyzwaniami jak np. stabilność rynków finansowych czy zmiany klimatyczne. Z tego powodu absolwenci fizyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych jak również bardziej tradycyjnych obszarach gospodarki, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo.

UKW oferuje kandydatom dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z energią odnawialną – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów.

Moduły do wyboru

  • Blok I: uczelnia proponuje nowy blok zajęć dotyczących technologii energii odnawialnej. W ramach tego bloku zajęć studenci będą poznawać teoretyczne i praktyczne aspekty przekształcania energii słonecznej, cieplnej i chemicznej w inne formy energii w takich urządzeniach, jak ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i superkondensatory. Zdobędą również wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej, jak również poznają zasady działania wymienników gruntowych oraz pomp ciepła.
    Po zaliczeniu bloku zajęć w zakresie technologii energii odnawialnej w ramach studiów licencjackich i magisterskich absolwenci będą w stanie skutecznie łączyć wiedzę teoretyczną z zakresu technologii energetycznych z jej praktycznym zastosowaniem. W szczególności będą potrafili stosować zdobytą wiedzę do obliczania parametrów ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych urządzeń do przetwarzania energii pod kątem zaspokajania zapotrzebowania na energię i ciepło ze źródeł odnawialnych. Będą również w stanie ocenić wdrożenie konkretnego rozwiązania w aspekcie techniczno-ekonomicznym oraz ekologicznym.
  • Blok II: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do UKW i wybierz blok modułów obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

Praca po studiach

Blok I modułów do wyboru:

Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Blok II modułów do wyboru: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Studia uczą posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Bydgoszcz. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia