Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Filologia germańska w Krakowie

Chcesz wybrać studia na kierunku filologia germańska w Krakowie? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Studia na kierunku filologia germańska prowadzą dwie krakowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Filologia germańska na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na studiach z filologii germańskiej, które proponuje Uniwersytet Jagielloński, przede wszystkim poznasz w szerokim zakresie język niemiecki, literaturę i rozwój krajów niemieckojęzycznych. Studenci kończą studia ze znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia). Oprócz tego zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną. Program składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych.

W ramach zajęć obowiązkowych na studiach magisterskich przewidziany jest m.in. drugi dodatkowy język germański. Przedmioty do wyboru obejmują opcje z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz inne opcje tematyczne z obszaru nauk humanistycznych. Dla chętnych w ramach przedmiotów do wyboru jest możliwość 5-letniego kształcenia nauczycielskiego, a na studiach magisterskich dwuletniego kształcenia translatorycznego.

Absolwenci i absolwentki kierunku filologia germańska znajdują pracę na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości niemieckojęzycznego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym oraz jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, oraz jako nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w innych placówkach oświatowych.

Filologia germańska z językiem angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wybierając kierunek filologia germańska z językiem angielskim na UJ nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim. Studenci kończą studia ze znajomością obu języków na poziomie C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia). A to nie wszystko! Oprócz tego poznasz literaturę, historię i rozwój kulturalny niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. W ofercie znajdziesz również zajęcia anglistyczne – przeprowadzane wspólnie ze studentami filologii angielskiej. Dodatkowo istnieje też możliwość realizowania kształcenia nauczycielskiego, co nie wyklucza przyszłej kariery lektora czy tłumacza.

Absolwent / absolwentka kierunku filologia germańska z językiem angielskim znajdzie zatrudnienie:

 • na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości niemieckojęzycznego i anglojęzycznego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i angielskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym;
 • jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego;
 • w przypadku wyboru kształcenia nauczycielskiego jako nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych.

Filologia germańska na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent kierunku filologia germańska na UKEN w Krakowie legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 według ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1.

Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent potrafi rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji zarówno o charakterze ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • biurach tłumaczeń,
 • sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),
 • branży turystycznej,
 • firmach prowadzących działalność promocyjną,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • jednostkach administracji publicznej,
 • szkołach językowych.

Filologia germańska w Krakowie

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kraków. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia