Region karpacki – etnolingwistyka i studia kulturowe w Krakowie

Interesują Cię języki i kultura regionu karpackiego? Na tych studiach poznasz co najmniej dwa języki regionalne oraz kulturę karpacką Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii.

Studia na kierunku region karpacki: entolingwistyka i studia kulturowe, które proponuje kandydatom Uniwersytet Jagielloński, są unikalne w skali całego kraju. Kierunek ten poświęcony jest językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii.

Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Absolwenci i absolwentki studiów tego kierunku to osoby specjalizujące się w obszarze komunikacji językowej, kulturowej i interkulturowej w regionie karpackim, władające co najmniej dwoma językami regionalnymi, znające specyfikę regionu jako całości, posiadające doświadczenie kontaktu i dialogu z przedstawicielami lokalnych społeczności i kultur, potrafiące pozyskiwać na tym obszarze dane jakościowe, oraz analizować je z uwzględnieniem właściwej specyfiki społeczno-kulturowej. Absolwenci i absolwentki będą cennymi pracownikami i współpracownikami instytucji kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, mogą też znaleźć zatrudnienie w branży turystycznej i w sferze medialnej.

Uczelnie prowadzące ten kierunek w Krakowie

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kraków. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia