Wojskoznawstwo – studia w Bydgoszczy

Studia na kierunku wojskoznawstwo przygotował dla kandydatów w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Studiowanie tego kierunku to szansa na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych.

Studiując wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

Może zastanawiasz się, gdzie można znaleźć pracę po kierunku wojskoznawstwo?

Gdzie możesz znaleźć pracę po wojskoznawstwie na UKW?

Z tytułem licencjata Wojskoznawstwa będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach.

 Wiedza i umiejętności nabyte przydadzą się Tobie również w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

W ramach rekrutacji: przyjęcie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historięwiedzę o społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Bydgoszcz. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia