Kierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia pedagogiczne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią proponuje kandydatom Wydział Pedagogiki UKW.

Absolwent kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat, we wszystkich środowiskach ich życia we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • placówki wsparcia dziennego – świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne; formy pracy podwórkowej jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • ośrodki pomocy społecznej jako asystent rodziny;
 • przedszkola jako nauczyciel-pedagog;
 • w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun
 • szkoły podstawowe jako nauczyciel-pedagog i nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej;
 • internaty dla uczniów szkół podstawowych jako nauczyciel-wychowawca;
 • placówki wychowania pozaszkolnego jako wychowawca (oprócz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, przedszkoli, szkół i placówek wymagających innego, lub dodatkowego wykształcenia);
 • jednostki samorządu terytorialnego jako pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki;
 • koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej;
 • osoby świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • społecznego kuratora sądowego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma w swojej ofercie również inne propozycje studiów pedagogicznych. Pedagogika z modułami: animacja społeczna i zarządzanie kulturą, opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju to tylko przykłady. Są także na UKW studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz licencjackie studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Studia na Wydziale Pedagogiki UKW

Strona kierunku: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Bydgoszcz. Interesujesz się pedagogiką, pracą z dziećmi, procesami wychowania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia