Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia pedagogiczneStudia Szczecin

Studia pedagogiczne w Szczecinie

Studia pedagogiczne w Szczecinie to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowani tym rodzajem studiów znajdą je wśród propozycji Wydziału Humanistycznego USz.

Proponowane przez Uniwersytet Szczeciński studia pedagogiczne to: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA. Kierunki pedagogiczne obecne również w ofercie niepaństwowych szczecińskich uczelni np. Uniwersytetu WSB Merito Szczecin, czy Collegium Balticum.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim

Wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który proponuje Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, pozwolą na realizację Twoich pasji związanych z edukacją dzieci, rozwojem artystycznym oraz rozwijaniem tzw. kompetencji miękkich poszukiwanych wśród kandydatów na rynku pracy (umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, zdolności organizacyjne, otwarcie na innych, zdolność adaptacji, gotowość do dalszego rozwoju zawodowego).

Nauczysz się m.in. rozumieć i wspomagać rozwój dziecka; prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój; interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową; udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania; tworzyć własny warsztat metodyczny; refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.

Pedagogika specjalna w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika specjalna, które ma w swojej ofercie Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, mają na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.

Student (w zależności od wybranej specjalności) zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pozna uwarunkowania tych procesów. Będzie znał i potrafił wykorzystać w swojej pracy współczesne podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i stosować wynikające z nich nowe formy i metody edukacji, w tym integracyjnej i włączającej.

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych;
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika, które prowadzi Uniwersytet WSB Merito Szczecin, nauczą Cię jak zapewniać wsparcie w rozwoju osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Nauczysz się również zarządzania instytucją opiekuńczo-wychowawczą i prowadzenia grupy o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i wychowawczym. Zyskasz wiedzę z obszarów: pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki oraz komunikacji społecznej.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna


Uzyskaj szczegółowe informacje o pedagogicznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Szczecinie:

Kierunki studiów pedagogicznych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia