Zarządzanie w Kielcach

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Kielcach? Chcesz dowiedzieć się jakie specjalności proponują kieleckie uczelnie wyższe w ramach tego kierunku?

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Kielcach?

Studia na kierunku zarządzanie prowadzą: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uczelnia niepubliczna: Społeczna Akademia Nauk w Kielcach. W dalszej części artykułu znajdziesz informacje o podstawowych różnicach pomiędzy ofertami tych uczelni.

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku zarządzanie, które proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Nauk Prawa i Nauk Społecznych UJK), zdobędziesz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania oraz umiejętności pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym. Nauczysz się również m.in. stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania. Studenci doskonalą swoje umiejętności w trakcie praktyk. Mają też możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych z zakresu ekonomiki i rozwoju organizacji oraz zarządzania podatkami i rachunkowości.

Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach (SAN)

Zarządzanie, które prowadzi Społeczna Akademia Nauk w Kielcach, to kierunek, który zapewnia uzyskanie gruntownej wiedzy. Program studiów ułożony został tak, by wyposażyć studentów w umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej. Specjalności wybierane są po czwartym semestrze i realizowane na trzecim roku studiów.

Specjalności:

  • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość i analiza finansowa
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie logistyczne

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Kielce.
Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia