Pedagogika w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika proponuje w Szczecinie kilka uczelni. Studenci tego kierunku koncentrują się w toku nauki na tym, co niezbędne do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania i dbałości o samorozwój. Sprawdź, które szczecińskie szkoły wyższe proponują kierunek pedagogika.

Jeśli chcesz studiować kierunek pedagogika w Szczecinie warto skupić się na jednej z ofert z trzech uczelni. Największą popularnością cieszą się studia proponowane przez Uniwersytet Szczeciński. Wielu zwróci uwagę na oferty szkól niepaństwowych np. Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie lub Collegium Balticum.

Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim

Studenci w ramach studiów licencjackich na kierunku pedagogika mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

Uwagę kandydatów może przykuć ciekawa propozycja specjalności:

  • coaching edukacyjny
  • animacja czasu wolnego
  • projektowanie edukacyjne
  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika w Collegium Balticum w Szczecinie

Pedagogika w Collegium Balticum to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania.

Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika zdrowia z dietetyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Wykaz specjalności:

  • Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny
  • Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Szczecin.

Czytaj także:

Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia