Kierunki studiów SzczecinnewStudia pedagogiczneStudia Szczecin

Pedagogika w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika proponuje w Szczecinie kilka uczelni. Studenci tego kierunku koncentrują się w toku nauki na tym, co niezbędne do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania i dbałości o samorozwój. Sprawdź, które szczecińskie szkoły wyższe proponują kierunek pedagogika.

Jeśli chcesz studiować kierunek pedagogika w Szczecinie warto skupić się na jednej z ofert z trzech uczelni. Największą popularnością cieszą się studia proponowane przez Uniwersytet Szczeciński. Wielu zwróci uwagę na oferty szkól niepaństwowych np. Uniwersytet WSB Merito Szczecin lub Collegium Balticum.

Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim

Studenci w ramach studiów licencjackich na kierunku pedagogika mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

Uwagę kandydatów może przykuć ciekawa propozycja specjalności:

  • coaching edukacyjny
  • animacja czasu wolnego
  • projektowanie edukacyjne
  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika w Collegium Balticum w Szczecinie

Pedagogika w Collegium Balticum to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania.

Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika zdrowia z dietetyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Wykaz specjalności:

  • Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny
  • Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką

Kierunek pedagogika w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia