Kierunki studiów SzczecinStudia pedagogiczneStudia Szczecin

Pedagogika resocjalizacyjna. Kierunek studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna to nowość na Uniwersytecie Szczecińskim. Studia kształcą osoby do pracy w profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

Jak można się dowiedzieć z opisu kierunku studiów na stronach Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika resocjalizacyjna daje absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Poważnym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

Jako student tego kierunku nauczysz się:

 • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
 • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
 • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
 • rozwiązywać trudności zawodowe,
 • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
 • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

Kierunek daje absolwentom możliwość ciekawych ścieżek zawodowych. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 • pedagodzy/wychowawcy w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
 • koordynatorzy pieczy zastępczej,
 • kuratorzy społeczni (po przejściu odpowiednich procedur),
 • funkcjonariusze policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
 • pracownicy/założyciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna prowadzi Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona kierunku: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA , Uniwersytet Szczeciński

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia