Kierunki studiówKierunki studiów WrocławStudia pedagogiczneStudia Wrocław

Pedagogika we Wrocławiu

Jeśli interesują Cię studia pedagogiczne we Wrocławiu, a szczególnie perspektywy zawodowe po kierunku pedagogika, to w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu proponuje uczelnia publiczna – Uniwersytet Wrocławski oraz dwie uczelnie prywatne: Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław i Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. Dowiedz się więcej!

Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim

Podczas studiów na kierunku pedagogika, prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr), zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie.

Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi Ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

Specjalności dostępne w ramach kierunku:

 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Pedagogika opiekuńcza z terapią
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja

Po studiach uzyskasz pełne kwalifikacje pedagogiczne i w zależności od ukończonej specjalizacji, znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury. Znajdziesz pracę także w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach szkoleniowych, działach personalnych i działach ds. rozwoju kadr (HR).

Pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika w DSW we Wrocławiu, zdobędziesz umiejętność swobodnego posługiwania się teoriami i metodami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, poznasz specyfikę pracy w poradniach specjalistycznych, a także nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży i jak wspomagać ich rozwój.

Dowiesz się, jak indywidualizować działania edukacyjne z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości podopiecznego. Nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.

Zajęcia prowadzą eksperci z branży edukacyjnej oraz badacze rzeczywistości społecznej. Dzięki temu masz możliwość poznania nowoczesnych i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia mają charakter praktyczny.

Specjalności:

 • Edukacja małego dziecka i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień

Pedagogika w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu

Dzięki studiom na kierunku pedagogika, które proponuje Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu, zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach.

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje Ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. 

Specjalności:

 • Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej (nienauczycielska);
 • Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji (nienauczycielska);
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny (nienauczycielska);
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej (nienauczycielska);
 • Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji (nienauczycielska).

Pełnienie funkcji nauczyciela szkolnego we wszystkich typach szkół oraz pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będzie możliwe pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych (kierunek przygotowanie pedagogiczne).

Kierunek pedagogika we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia