Studia biologiczne w Katowicach

Dla zainteresowanych kierunkami biologicznymi w Katowicach najciekawszą ofertę przygotował Uniwersytet Śląski (Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). Uczelnia umożliwia podjęcie studiów na kierunkach biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Kierunek BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA to propozycja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Farmaceutyczny SUM w Sosnowcu). BIOTECHNOLOGIĘ studiować można również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. O kierunkach biotechnologicznych w dziale studia ścisłe Katowice, a o biotechnologii medycznej na SUM w dziale studia medyczne Katowice.

Biologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Celem studiów na kierunku biologia, który proponuje Uniwersytet Śląski, jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (dystrybucja, kontrola),
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • stacjach hodowli i ochrony roślin,
 • organach administracji państwowej, których działalność związana jest ze środowiskiem przyrodniczym,
 • instytucjach ochrony przyrody,
 • jednostkach projektowych zajmujących się gospodarowaniem zasobami przyrody,
 • placówkach oświatowych.

Biotechnologia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Studia na kierunku biotechnologia, które prowadzi Politechnika Śląska, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii.

Studenci zapoznają się z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.

Specjalności:

 • bioinformatyka
 • biotechnologia przemysłowa
 • biogospodarka
 • biotechnologia w ochronie środowiska

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • specjalistycznych laboratoriach,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach medycznych,
 • przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym,
 • ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego,
 • centrach bioinformatycznych i informatycznych,
 • instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną i analizą dużych zbiorów danych (big data),
 • instytucjach zajmujących się prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, otrzymywaniem bioproduktów, a także modelowaniem bioprocesów.


Dowiedz się więcej o biologicznych kierunkach studiów w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych w Katowicach 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Katowice. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Biologia w Kielcach

Głównym celem kształcenia na kierunku biologia jest przekazanie wiedzy o…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia