Kierunki studiów Katowicenewrodzaje studiów KatowiceStudiaStudia biologiczneStudia Katowice

Studia biologiczne w Katowicach

Dla zainteresowanych kierunkami biologicznymi w Katowicach najciekawszą ofertę przygotował Uniwersytet Śląski (Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). Przykładowe studia biologiczne to kierunki: biologia, biotechnologia

Kierunek BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA to propozycja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Farmaceutyczny SUM w Sosnowcu). BIOTECHNOLOGIĘ studiować można również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. O kierunkach biotechnologicznych w dziale studia ścisłe Katowice, a o biotechnologii medycznej na SUM w dziale studia medyczne Katowice. Poznaj studia biologiczne w stolicy Górnego Śląska!

Biologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Celem studiów na kierunku biologia, który proponuje Uniwersytet Śląski, jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (dystrybucja, kontrola),
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • stacjach hodowli i ochrony roślin,
 • organach administracji państwowej, których działalność związana jest ze środowiskiem przyrodniczym,
 • instytucjach ochrony przyrody,
 • jednostkach projektowych zajmujących się gospodarowaniem zasobami przyrody,
 • placówkach oświatowych.

Biotechnologia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Studia na kierunku biotechnologia, które prowadzi Politechnika Śląska, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii.

Studenci zapoznają się z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.

Specjalności:

 • bioinformatyka
 • biotechnologia przemysłowa
 • biogospodarka
 • biotechnologia w ochronie środowiska

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • specjalistycznych laboratoriach,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach medycznych,
 • przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym,
 • ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego,
 • centrach bioinformatycznych i informatycznych,
 • instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną i analizą dużych zbiorów danych (big data),
 • instytucjach zajmujących się prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, otrzymywaniem bioproduktów, a także modelowaniem bioprocesów.


Dowiedz się więcej o biologicznych kierunkach studiów w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych w Katowicach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Katowice. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia