Studia biologiczne i biotechnologiczne w Rzeszowie

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków, którą przygotowało dla kandydatów Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechnika Rzeszowska. BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA to ciekawe propozycje dla fanów nauk biologicznych.

Poznaj podstawowe informacje o popularnym wśród kandydatów kierunku biotechnologia, który w Rzeszowie studiować można na dwóch uczelniach – Uniwersytecie Rzeszowskim i Politechnice Rzeszowskiej.

Biotechnologia na Politechnice Rzeszowskiej

Jeśli zdecydujesz się na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku biotechnologia, prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, postawisz na program nauczania w zakresie biotechnologii, biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów i możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii na różnych poziomach organizacji cząsteczek i komórek z zastosowaniem technik modelowania i projektowania procesów biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w tych gałęziach gospodarki, w których stosowane są procesy biotechnologiczne, tj. w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie środowiska oraz w laboratoriach analitycznych, medycznych, badawczych i kontrolnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych.

Absolwenci będą szczególnie dobrze przygotowani do pracy w jednostkach, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia absolwentowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 

Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studiując na kierunku biotechnologia, prowadzonym przez Uniwersytet Rzeszowski, przygotujesz się do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Będziesz potrafić wykonać podstawową analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, znać obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych.

Absolwent tego kierunku samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest m.in. przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci biotechnologii mogą pracować m.in. jako inżynierzy/specjaliści w firmach o profilu biotechnologicznym, biologicznym, farmaceutycznym lub pokrewnym; specjaliści w instytutach i ośrodkach naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych; analitycy w laboratoriach diagnostycznych i kontroli jakości; specjaliści w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości.

Specjalności:

  • Biotechnologia analityczna
  • Biotechnologia medyczna

Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku biologia to propozycja studiów licencjackich. Wyróżnia je szeroka oferta przedmiotów do wyboru bazująca na badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz najnowszych trendach i kierunkach w naukach biologicznych, możliwość udziału studentów w badaniach naukowych oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

W ramach studiów na kierunku biologia istnieje możliwość wyboru specjalności: Biologia eksperymentalna lub Biologia środowiskowa już na studiach I stopnia, a następnie kontynuowanie jej w ramach studiów II stopnia.

Perspektywy zatrudnienia po studiach to: laboratoria badawcze, analityczne, środowiskowe, szkoły oraz inne placówki edukacyjne (po ukończeniu uzupełniającego kursu pedagogicznego), terenowe stacje badawcze oraz placówki związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, firmy o prolu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym, muzea, centra nauki oraz placówki popularyzujące naukę, urzędy administracji państwowej i samorządowej.

Kierunki studiów biologicznych w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Rzeszów. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia