Studia pedagogiczne Wrocław

Studia pedagogiczne Wrocław

UWR) i takie kierunki studiów jak PEDAGOGIKA oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA i PEDAGOGIKA SPECJALNA.

Pedagogiczne kierunki studiów we Wrocławiu można również znaleźć na wrocławskich uczelniach niepublicznych. Oferują je np. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu.

Kierunki studiów pedagogicznych we Wrocławiu

Zbliżające się wydarzenia