Kierunki studiów WrocławnewStudia informatyczneStudia WrocławTop studiaTOP Wrocław

Informatyka we Wrocławiu

Myślisz o studiowaniu informatyki we Wrocławiu? Sprawdź, czym charakteryzuje się ten kierunek studiów i na jakich wrocławskich uczelniach możesz go studiować!

Informatyka łączy wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in. w technice i ekonomii. Nauka ta zajmuje się także urządzeniami oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Czego można nauczyć się na studiach na kierunku informatyka?

Studentów informatyki uczy się szeroko rozumianego operowania danymi, które najczęściej odbywa się za pomocą komputera. Integralną częścią studiów na kierunku informatyka jest oczywiście nauka programowania w językach takich jak np. C++, Python, Java i innych w zależności od specyfiki zadania, które komputer ma wykonać. Stworzenie odpowiedniego abstrakcyjnego modelu rzeczywistości, który umożliwia reprezentację problemu wymaga dobrego zrozumienia matematyki z dziedziny m.in. analizy matematycznej, matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Posiadając odpowiedni model problemu, należy zastanowić się, jakie kroki należy podjąć, aby go rozwiązać w zadowalającym czasie, dlatego studentów uczy się również m.in algorytmiki oraz optymalizacji kombinatorycznej. Program studiów zawiera również przedmioty umożliwiające zrozumienie działania współczesnych komputerów jak systemy operacyjne czy bazy danych, oraz przedmioty specyficzne dla wybranych specjalności lub kierunku.

Na jakich stanowiskach pracują absolwenci kierunku informatyka?

Absolwenci informatyki nie mogą narzekać na brak pracy lub złe jej warunki – ich zarobki należą do najlepszych w kraju, praca zwykle jest organizowana wg nowoczesnej metodologii SCRUM, zapewniającej komfort pracy w grupie, zaś stały rozwój branży IT zapewnia dużą liczbę wolnych miejsc pracy, o które mogą starać się aplikanci. Pozycje, na których najczęściej pracują absolwenci informatyki to: Programista, Administrator/ DevOps, QA/ Tester, Project Manager/ Product Owner. Specyfika pracy w IT pozwala na częstszą formę pracy zdalnej, co może być plusem dla wielu osób. Zjawiskiem dość powszechnym w branży IT jest zatrudnianie zewnętrznych specjalistów do realizacji danego projektu w formie zatrudnienia B2B, co umożliwia pojedynczemu absolwentowi informatyki pracę jako osoba samozatrudniona, prowadząca własną działalność gospodarczą.

Informatyka na Politechnice Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju: w rankingu Perspektywy 2020 uplasowała się w tej kategorii na trzecim miejscu w kraju! Wysoki poziom umiejętności absolwentów PW odzwierciedlają m.in. ich zarobki, które plasują się na trzecim miejscu w Polsce. Politechnika Wrocławska to ogromna instytucja: jest największym pracodawcą w kraju, miejscem kształcenia ponad 25 tyś. studentów w każdym roczniku i 13 wydziałów pracujących w 12 dyscyplinach naukowych. Uczelnia prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, umożliwiając studentom zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w ramach programów takich jak Erasmus+ czy double degree.

Informatyka na Politechnice Wrocławskiej jest prowadzona na następujących specjalnościach:

 • Geoinformatyka
 • Informatyka algorytmiczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka stosowana w j. angielskim
 • Informatyka techniczna
 • Teleinformatyka

Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski może pochwalić się niezwykle długą historią: działa bowiem od 1702 roku, w związku z czym jest jedną z najstarszych uczelni nie tylko w Polsce, ale na terenie Europy Środkowej! Jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju posiada tytuł Uczelni Badawczej, który umożliwia uczelni uzyskanie dodatkowych środków finansowych na prowadzenie badań naukowych. UW jest jednym z najlepszych w Polsce: w rankingu Perspektywy 2020 zajął 4. miejsce wśród uniwersytetów w kraju. Cieszy się również ogromnym zainteresowaniem kandydatów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, jest bowiem 3. najchętniej wybieraną przez tych drugich uczelnią w Polsce. Uniwersytet dzięki szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej umożliwia studentom zdobywanie praktyki za granicą.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia studiowanie informatyki w obrębie następujących specjalności:

 • Informatyka
 • Informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont” jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku i oferuje specjalistyczne studia informatyczne nie tylko na kierunku informatyka, ale również bioinformatyka i automatyka i robotyka. Wysoką jakość kształcenia na WWSIS zapewnia wykwalifikowana kadra specjalistów w swoich dziedzinach, zaś program studiów jest nieustannie aktualizowany, aby odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku pracy. Uczelnia bierze udział w programie wymiany studenckiej Erasmus+, dzięki czemu jej studenci mogą odbyć praktyki lub nawet część studiów za granicą.

WWSIS oferuje szeroką gamę specjalności na kierunku informatyka:

Informatyka na Akademii Wojsk Lądowych

Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają roku 1765, kiedy to Król Stanisław August Poniatowski utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską jako szkołę państwową. Uczelnia kształci studentów w myśl uniwersalnych wartości, które mimo tak długiego czasu nie utraciły na znaczeniu: patriotyzmu oraz umiłowania wolności i niezależności państwa, przykładając szczególną uwagę do jakości kształcenia, zapewnianej m.in. przez okresową ocenę zatrudnianych nauczycieli akademickich czy  badania ankietowe studentów. Uczelnia prowadzi współpracę z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami z dziedziny obronności i przedsiębiorczości oraz innymi ośrodkami akademickimi, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy i doświadczenia poza swoimi murami, a nawet za granicą.

AWL umożliwia obranie następujących specjalności na kierunku informatyka:

 • Systemy i sieci informatyczne
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Informatyka na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław

Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław dostosował program prowadzonego przez nią kierunku informatyka do aktualnych potrzeb rynku pracy, czego konsekwencją jest szeroki wybór specjalności, umożliwiający dostosowanie charakteru studiów do zainteresowań studentów. DSW to nowoczesna uczelnia, na której każdego roku kształci się ponad 3000 studentów i słuchaczy. Współpraca z biznesem oraz innymi ośrodkami akademickimi prowadzona przez uczelnię umożliwia studentom zdobycie przydatnych umiejętności również poza murami placówki.

DSW umożliwia objęcie następujących specjalności na kierunki informatyka:

Informatyka na Uniwersytecie WSB Merito Wrocław

Grupa uczelni WSB Merito należy do najczęściej wybieranych przez studentów uczelni niepublicznych w Polsce. I nie dziwne – programy studiów prowadzonych na WSB są zawsze dopasowane do wymogów rynku pracy, zaś zajęcia na uczelniach są organizowane tak, aby umożliwić pogodzenie studiowania i pracy zawodowej oraz życia osobistego. Wrocławski wydział WSB prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z największymi firmami z branży IT, m.in. Nokia, czy IBM, co umożliwia studentom zbudowanie siatki kontaktów biznesowych oraz poznanie przyszłych pracodawców jeszcze w czasie studiów. Studenci zainteresowani zdobyciem umiejętności zawodowych za granicę mogą skorzystać z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet WSB Merito Wrocław prowadzi kierunek informatyka na następujących specjalnościach:

Informatyka – Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Działająca od 1997 roku Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (wcześniej Wyższa Szkoła Handlowa) od 2014 roku wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula, dzięki czemu oferuje studentom wysokiej jakości edukację i ogromne możliwości rozwoju w wybranej dziedzinie studiów. Uczelnia może pochwalić się programem studiów dostosowanym do specyfiki rynku pracy oraz świetnym wyposażeniem sal zajęciowych i laboratoriów komputerowych. Uczelnia organizuje zajęcia tak, aby studenci byli możliwie jak najbliżej świata biznesu, m.in poprzez zapraszanie gości, czy umożliwienie odbycia praktyk u jej licznych współpracowników w kraju lub zagranicą w ramach programu Erasmus+.

Specjalności na kierunku informatyka prowadzonym przez WSH to:

 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Cyberbezpieczeństwo i Sieci Komputerowe
 • e-Biznes

Informatyka na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania COPERNICUS

Kierunek informatyka na WSIZ ma profil praktyczny, co umożliwia studentom zdobycie ogromnej ilości umiejętności przydatnych podczas aplikacji o pracę i w samej pracy. Uczelnia do edukacji studentów zatrudnia specjalistów z dziedziny i pracowników największych firm informatycznych, jak Microsoft, czy IBM, dzięki czemu poziom edukacji jest bardzo wysoki. Wszystko to powoduje, że absolwenci WSIZ wyróżniają się na rynku pracy świetnym przygotowaniem praktycznym do podjęcia pracy na wybranym stanowisku.

Kierunek informatyka na WSIZ jest prowadzony na następujących specjalnościach:

 • Inżynieria Systemów Informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Inżynieria Sztucznej Inteligencji 
 • Tworzenie Gier Komputerowych

Informatyka na Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA

WSZ EDUKACJA zajmuje się kształceniem studentów od 1997. Uczelnia chwali się m.in. wysokim poziomem edukacji, którą zapewnia kadra specjalistów z kraju i zagranicy, oraz wysokim poziomem zadowolenia studentów, którzy cenią komfortowe warunki nauki, jakie zapewnia uczelnia, oraz innowacyjność podejścia WSZ EDUKACJA do kształcenia. Uczelnia nieustannie dopasowuje program studiów informatycznych do specyfiki rynku, dzięki czemu studenci przyswajają aktualną wiedzę, umożliwiającą łatwe i szybkie znalezienie pracy po ukończeniu studiów.

WSZ EDUKACJA umożliwia objęcie następujących specjalności na kierunku informatyka:

 • Administrator Systemów Komputerowych
 • Administrator Systemów Teleinformatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika Komputerowa
 • Programowanie

Kierunek informatyka we Wrocławiu

Warto wspomnieć, że informatyka jest wykorzystywana w wielu specjalistycznych dziedzinach nauki, np. Bioinformatyce, Teleinformatyce lub Geoinformatyce. Zobacz, jakie inne kierunki studiów informatycznych są prowadzone we Wrocławiu w artykule Studia informatyczne we Wrocławiu.

Więcej informacji o kierunkach informatycznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia informatyczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami informatycznymi lub myślisz o karierze w IT, chcesz zostać programistą, zarządzać systemami i sieciami, wykorzystywać technologie informatyczne w różnych sektorach przemysłu i biznesu, a może chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji? Sprawdź stronę studia informatyczne w Polsce!

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia