Kierunki studiów Wrocławnewrodzaje studiów WrocławStudiaStudia społeczneStudia Wrocław

Studia społeczne we Wrocławiu

Kierunki studiów społecznych we Wrocławiu to możliwość podjęcia nauki na takich kierunkach jak np. bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja europejska, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczne.

Kandydatów na studia społeczne może zainteresować również na UWr – kierunek zarządzanie migracjami. Społeczne kierunki studiów znajdziesz przede wszystkim na Uniwersytecie Wrocławskim, ale sprawdź także propozycje innych uczelni wyższych we Wrocławiu. Zobacz ofertę ciekawych studiów, które przygotowały: Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Uniwersytet WSB Merito Wrocław, Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław.

Studia o bezpieczeństwie w ofercie wrocławskich uczelni

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych obszarów życia społecznego. Nie dziwi więc specjalnie, że w świecie, w którym żyjemy potrzebni są prawdziwi specjaliści od spraw obrony kraju, bezpieczeństwa państwa, We Wrocławiu znajdziecie kierunki, które wyłącznie poświęcone są zagadnieniom bezpieczeństwa. Dwa znich są kluczowe: bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kierunki te znaleźć można w ofercie uczelni państwowych i niepaństwowych.

Istotę studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim oddaję słowa

Bezpieczeństwo narodowe jako kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich tych, których interesują przemiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym, zmieniający się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ale także dynamika międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa.”

Studia I stopnia w Akademii Wojsk Lądowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia. Proponowane na studiach specjalności to:

 • zarządzenie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek oferowany także przez Uniwersytet WSB Merito Wrocław to kilka ciekawych specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa i służby mundurowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kryminologia i kryminalistyka

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław to oferta jeszcze innych specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczego
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
 • Kryminologia z kryminalistyką
 • Menedżer BHP
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo oraz porządek publiczny

Studia o przestępczości we wrocławskich szkołach wyższych

Tematyka prawnicza jest na studiach społecznych szeroko obecna na kierunkach, które cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością wśród kandydatów – kryminologia, kryminalistyka, cyberprzestępczość. Do dyspozycji kandydatów są studia na uczelniach państwowych praz niepaństwowych.

Studia z zakresu Criminal Justice z oferty Uniwersytetu Wrocławskiego umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

Inny charakter ma ją studia na kierunku kryminologia na Uniwersytecie Wrocławskim:

Kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk prawnych, penalnych, społecznych i przyrodniczych. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwent będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

Zagadnienia poruszane na studiach kryminalistycznych z oferty Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu to z kolei:

 • techniki śledcze
 • profil przestępcy
 • zabezpieczanie miejsca zbrodni
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • badanie poszlak
 • psychologia w kryminalistyce
 • rekonstrukcja zdarzeń
 • zasady współpracy różnych służb w walce z przestępczością

Studia na tym kierunku, właściwie to specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne) są na pewno świetną podstawą do przygotowania się do pracy jako osoba, która profesjonalnie chce zwalczać przestępstwa.

Do zwalczania tych w przestrzeni internetu godne polecenia są studia na specjalności cyberprzestępczość, również na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP we Wrocławiu. Tematykę studiów i ich praktyczny wymiar określa dobrze opis:

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni. Przede wszystkim nauczymy Cię podstaw programowania, co ułatwi Ci zrozumienie zjawiska cyberprzestępczości. Zajęcia z zakresu informatyki śledczej pozwolą Ci zdobyć umiejętność przeprowadzania analizy śledczej, zabezpieczania oraz odzyskiwania danych z różnych nośników pamięci, dokumentowania oraz oznaczania dowodów. Nauczysz się zabezpieczać sprzęt elektroniczny do badań oraz zapoznasz się z tematami związanymi z bezpieczeństwem IT (analizą aktywności i tożsamości użytkowników, analizą kont pocztowych oraz wiadomości e-mail, ochroną aplikacji webowych przez atakami, działaniami zapobiegawczymi oraz analizą powłamaniową).

Studia o mediach i komunikacji – uczelnie we Wrocławiu

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna jeszcze całkiem niedawno należał do najpopularniejszych kierunków studiów w skali całego kraju. Choć teraz jest trochę mniej popularny, to jednak wciąż wiele osób chce studiować dziennikarstwo, komunikację. Uczelnie we Wrocławiu mają dla kandydatów ciekawe propozycje.

Uniwersytet Wrocławski przygotował studia z atrakcyjnymi specjalnościami:

 • dziennikarstwo audiowizualne
 • dziennikarstwo muzyczne
 • dziennikarstwo prasowe i online
 • twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja

We wrocławskiej DSW specjalności związane z dziennikarstwem tematycznym oraz studia dla influencerów.

 • Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjne
 • Dziennikarstwo telewizyjne i radiowe
 • Komunikacja wizerunkowa i reklama
 • Produkcja i realizacja dźwięku
 • Social media
 • Content writing and copywriting

Wysokie notowania mają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Dostępne są dwie specjalności:

 • branding reklama public relations
 • digital i social media

Podobne propozycje, również związane z komunikacją wizerunkową, wizerunkiem marki, komunikacją społeczną przygotowały Uniwersytet Wrocławski. Kierunek komunikacja wizerunkowa na UWr i tu specjalizacje:

 • Branding
 • Communication Design (projektowanie komunikacji)
 • Public Relations

oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław na kierunku Media design i marketing wizerunkowy. Tu spotkacie propozycje specjalności:

 • Branding i zarządzanie marką
 • Grafika i multimedia
 • Komunikacja wizerunkowa i reklama
 • Marketing i social media w biznesie
 • Media audiowizualne i wideomarketing

Studia o polityce i stosunkach międzynarodowych na uczelniach we Wrocławiu

Studia na kierunku politologia lub kierunku stosunki międzynarodowe to we Wrocławiu wyłącznie propozycja uczelni państwowej. Studia można podjąć na Uniwersytecie Wrocławskim.

Politologia na UWr rekomendowana jest jako studia, na których uzyskać można szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie. Politologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Na kierunku oferowane są różne specjalności:

 • administracja publiczna
 • marketing polityczny
 • media w polityce
 • przywództwo polityczne
 • służby zagraniczne

Na stosunkach międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim czeka na kandydatów zróżnicowana oferta specjalności i przedmiotów do wyboru. Proponowane są zajęcia z zakresu funkcjonowania służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów, interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie), jak również zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponowane na studach specjalności:

 • gospodarka i biznes międzynarodowy
 • studia europejskie
 • studia niemieckie
 • studia wschodnie
 • służby zagraniczne
 • zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

Interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas studiów, znajomość języków oraz kompetencje międzykulturowe, otwierają perspektywy pracy w środowisku międzynarodowym, ale także ułatwiają zrozumienie lokalnego aspektu procesów międzynarodowych.

W tym kontekście warto wspomnieć również o innej propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego – studiach na kierunku dyplomacja europejska.

Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze. Zdobędziesz na nich praktyczne umiejętności oraz wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu prawa, nauk politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Po tym kierunku można znaleźć zatrudnienie w służbie zagranicznej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej na szczeblach regionalnych i krajowych, a także w międzynarodowych mediach oraz placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.

Czytaj również

Wrocławskie studia na kierunkach socjologicznych

Nie ma chyba drugiej takiej uczelni w Polsce jak Uniwersytet Wrocławski, gdzie można wybrać jeden z trzech proponowany kierunków socjologicznych. te trzy kierunki to socjologia, socjologia ekonomiczna oraz socjologia grup dyspozycyjnych.

Jeśli chcesz podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa, wybierz kierunek socjologia grup dyspozycyjnych. Kierunek przygotowano specjalnie po to, aby przekazać wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa oraz praktyczne umiejętności związane z zawodem socjologa. Do wyboru specjalności:

 • bezpieczeństwo w systemach logistycznych
 • bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
 • bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

Socjologia w służbie ekonomii to domena kierunku socjologia ekonomiczna.

Jak zażegnać kryzys w organizacji, a nawet wykorzystać go na swoją korzyść? W jaki sposób przygotować reklamę, aby trafiła w gusta konsumentów? A wreszcie – jak wykreować markę i nadać jej osobowość? Socjologia ekonomiczna odpowiada na te i wiele innych pytań. Jest kierunkiem interdyscyplinarnym i praktycznym, dającym wiedzę o zależnościach pomiędzy kulturą i strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym społeczeństwa.

Tradycyjny kierunek socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Na tym kierunku zdobędziesz też wiedzę z zakresu innych nauk społecznych i zyskasz umiejętności związane z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem.

Studia społeczne we Wrocławiu to także kierunki: europeistyka, praca socjalna. Jest więc w sumie tych propozycji sporo, ale to gwarant tego, że można wybrać najlepszą dla siebie ofertę.

Kierunki studiów społecznych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Etyka we Wrocławiu

Studia na kierunku etyka pozwalają odkryć szeroki przekrój koncepcji etycznych…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Jeden komentarz do “Studia społeczne we Wrocławiu

 • Pochodzę z Rzeszowa i po maturze rozważałam studia w tym kierunku i na powyższych uczelniach, ale ostatecznie wybrałam WSKZ. Studia odbywają się online, a wykłady na ich platformie można odtwarzać wielokrotnie, dzięki czemu mogę wrócić do materiałów w każdej chwili. Przejrzałam wiele ofert uczelni, zanim podjęłam decyzję i wiem, że wybrałam najlepszą opcję, a studia online to najwygodniejszy sposób, żeby kontynuować naukę.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia