Kierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia ścisłe

Fizyka – studia w Częstochowie

Studia na kierunku fizyka to propozycja, którą dla kandydatów przygotował w Częstochowie Uniwersytet Jana Długosza (UJD).

Celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Fizyka, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, jest przekazanie studentom wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Studia kształtują umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym. Dlatego też, w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

Specjalności (wybór po 2 semestrze):

  • Akustyka i realizacja dźwięku
  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki

Studia na specjalności Akustyka i realizacja dźwięku pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie fizyki ogólnej, jak również profesjonalną wiedzę z zakresu powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych oraz zagadnień związanych z obsługą i prowadzeniem studia nagrań. Gruntowne przygotowanie techniczne będzie uzupełnione wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.

Specjalność Nanotechnologia na kierunku Fizyka jest nową specjalnością wychodzącą na przeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Celem utworzonej specjalności jest wykształcenie absolwentów w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów w skali nanometrycznej (posiadających zastosowania przemysłowe) oraz ich własności strukturalnych, elektronicznych, optycznych i magnetycznych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od 3 semestru studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanoczujnikami i nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych.

Głównym celem specjalności Nauczanie fizyki jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela przedmiotów fizyka i przyrody (jeśli student wybierze moduł kształcenia Nauczanie Przyrody) w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, w zakresie kształcenia nauczycieli jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień nauczycielskich jest ukończenie studiów nadających tytuł magistra. Dlatego też, studia na tej specjalności powiązane są ze specjalizacją nauczycielską oferowaną przez UJD na II stopniu kierunku Fizyka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ścisłe Częstochowa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia