Socjologia – Uniwersytet Wrocławski

Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Na tym kierunku zdobędziesz też wiedzę z zakresu innych nauk społecznych i zyskasz umiejętności związane z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem.

Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, współczesne problemy społeczne, historię myśli socjologicznej, metody i techniki badań jakościowych i ilościowych w naukach społecznych, statystyka dla socjologów, techniki analizy i interpretacji danych ilościowych oraz jakościowych, seminarium badawcze, współczesne teorie socjologiczne. Do przedmiotów kierunkowych zaliczono m.in. psychologię społeczną, opinię publiczną, wprowadzenie do big data oraz ćwiczenia terenowe i praktyki. W programie obecne są również ważne dla socjologów przedmioty uzupełniające: najnowsza historia społeczna, filozofia społeczna, ekonomia, logika, antropologia kulturowa, encyklopedia prawa.

Po ukończeniu nauki będziesz mógł podjąć pracę w instytutach badawczych, firmach marketingowych, mediach, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, urzędach statystycznych oraz na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations i reklamą.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Wrocław
Studia humanistyczne Wrocław
Studia z zarządzania Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia