Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia przyrodniczeStudia Wrocław

Studia przyrodnicze we Wrocławiu

Studia przyrodnicze we Wrocławiu to przede wszystkim oferta dla kandydatów przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Przyrodnicze kierunki studiów we Wrocławiu to m.in. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, OGRODNICTWO. Warto poznać również studia rolnicze we Wrocławiu.

Wybierasz się na studia przyrodnicze we Wrocławiu? Znajdziesz je w ofertach dwóch wrocławskich uczelni publicznych. Są to Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Studia inżynierskie na kierunku architektura krajobrazu, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pracy projektowej przy realizacjach związanych z kształtowaniem krajobrazu.

Twoje projekty dotyczyć będą parków narodowych, krajobrazowych i obszarów prawnie chronionych, oraz parków i ogrodów. Podczas studiów zapoznasz się nie tylko z przedmiotami projektowymi jak architektura, budownictwo czy planowanie przestrzenne, ale również ze sztukami plastycznymi – rysunkiem odręcznym, grafiką czy rzeźbą. Poznasz także miejscowe plany zagospodarowania, podkłady geodezyjne, inwentaryzacje dendrologiczne, programy projektowe i graficzne.

Zawód architekta krajobrazu pozwoli Ci wywierać znaczący wpływ na otaczającą nas przestrzeń. Będziesz umieć tak modelować otoczenie i zmienić krajobraz, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni, w tym zieleni zintegrowanej z budynkiem. Będą potrafili przygotować szczegółowe inwentaryzacje i ocenić stan szaty roślinnej oraz zaprojektować małą architekturę i nawierzchnie wśród zieleni parkowej. Dzięki swoim kompetencjom będą przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się planowaniem treści i formy krajobrazu (urbaniści, planiści przestrzenni). Absolwenci będą mogli również uczestniczyć w komponowaniu krajobrazu miejskiego, wiejskiego otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim

Interdyscyplinarny kierunek studiów ochrona środowiska, prowadzony przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) UWr, w umiejętny sposób łączy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi i ścisłymi.

Kształcenie studentów ochrony środowiska oparte jest na przekazywaniu wiedzy, poczynając od treści ogólnych do coraz to większego ich uszczegółowienia. Proponowany kierunek skierowany jest do osób, którym bliskie są problemy przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej) otaczającego świata. Program studiów przewiduje zapoznanie się z treściami podstawowymi z zakresu: chemii, fizyki, matematyki oraz treści kierunkowych: ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, instrumentów prawnych w ochronie środowiska, technologii w ochronie środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych, podstaw hydrogeologii i geologii inżynierskiej, flory i fauny Polski, zarządzania bioróżnorodnością oraz szeroko rozumianego monitoringu środowiska. 

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej rożnych szczebli,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • instytucje zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
 • administracja parków narodowych i parków krajobrazowych,
 • laboratoria badawcze i kontrolne,
 • placówki służby zdrowia,
 • stanowiska związane z edukacją ekologiczną, np. placówki kultury, media.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Student podczas studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska, proponowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, uzyskuje kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska powiązaną z działalnością człowieka oraz zasadami waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Podczas studiów student ocenia możliwości stosowania w praktyce technologii ochrony środowiska, w tym metod rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawcze i kontrolne,
 • instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska,
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego,
 • rolnictwo i przemysł.


Dowiedz się więcej o przyrodniczych kierunkach studiów we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów przyrodniczych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Wrocław. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia