Ochrona środowiska we Wrocławiu

Wybierasz się na studia we Wrocławiu? Szczególnie interesuje Cię kierunek ochrona środowiska? Czy warto podjąć studia na tym kierunku?

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska we Wrocławiu – gdzie studiować?

Studia na kierunku ochrona środowiska prowadzą Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Dowiedz się więcej!

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Student podczas studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, uzyskuje kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska powiązaną z działalnością człowieka oraz zasadami waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Podczas studiów student ocenia możliwości stosowania w praktyce technologii ochrony środowiska, w tym metod rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.

Absolwent tego kierunku studiów będzie przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, a także w rolnictwie i przemyśle.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku ochrona środowiska, które proponuje kandydatom Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, postawisz na interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi i ścisłymi.

Kształcenie studentów ochrony środowiska oparte jest na przekazywaniu wiedzy, poczynając od treści ogólnych do coraz to większego ich uszczegółowienia. Proponowany kierunek skierowany jest do osób, którym bliskie są problemy przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej) otaczającego świata.

Program studiów przewiduje zapoznanie się z treściami podstawowymi z zakresu: chemii, fizyki, matematyki oraz treści kierunkowych: ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, instrumentów prawnych w ochronie środowiska, technologii w ochronie środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych, podstaw hydrogeologii i geologii inżynierskiej, flory i fauny Polski, zarządzania bioróżnorodnością oraz szeroko rozumianego monitoringu środowiska. Szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych, ćwiczeń terenowych oraz opieka promotora pracy dyplomowej pozwoli Ci na spersonalizowanie własnej ścieżki dydaktycznej pod kątem szczegółowych zainteresowań przyrodniczych

Wiedzę zdobytą na studiach I stopnia będziesz mógł poszerzyć na dwóch specjalnościach na studiach II stopnia: analityce środowiskowej oraz ocenie oddziaływania na środowisko.

Jakie są perspektywy zawodowe? Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej rożnych szczebli, przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz placówkach służby zdrowia. Ponadto na stanowiskach związanych z edukacją ekologiczną, np. w placówkach kultury czy w mediach.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Wrocław. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia