Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

Niepewna sytuacja na arenie międzynarodowej, zagrożenia wewnętrzne o skali państwowej powodują, że sporym zainteresowaniem cieszą się studia z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Przyglądamy się propozycjom bydgoskich uczelni. Które z nich mają w ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

W Bydgoszczy na dwóch uczelniach znaleźliśmy ten właśnie kierunek studiów. Proponują go Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) oraz Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na UKW to możliwość zdobycia kompetencji w jednym z pięciu modułów:

Bezpieczeństwo ekologiczne – skierowane do osób zainteresowanych współczesnymi zagrożeniami ekologicznymi, kształtowaniem polityki klimatycznej czy wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju na poziomie centralnym i lokalnym. Wybierając ten moduł, zdobędziesz wiedzę na temat instrumentów i metod w prognozowaniu klęsk ekologicznych, a także prawnych podstaw kreowania bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ekonomiczne – umożliwia zdobycie specjalistycznych kwalifikacji do pracy w obszarze polityki gospodarczej, przemysłu obronnego, a także zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Wybór tego modułu zapewni Ci poznanie najważniejszych instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa gospodarczego, a także logistycznych narzędzi stosowanych w zarządzaniu kryzysowym.

Bezpieczeństwo społeczne – gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych czy zarządzania problemami rynku pracy i demografii. Ukończenie studiów z wyborem tego modułu wyposaży Cię w szeroką wiedzę, dotyczącą współczesnych zagrożeń społecznych, w umiejętności zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, a także znajomość procedur kształtowania bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym.

Bezpieczeństwo polityczno-militarne – obejmuje szeroko określoną problematykę związaną ze zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, konfliktami wielkich mocarstw o strefy wpływów oraz misjami pokojowymi i stabilizacyjnymi, migracjami i czystkami obywateli. Ukończenie studiów z wyborem tego modułu wyposaży absolwenta w szeroką wiedzę, dotyczącą m.in. międzynarodowego prawa humanitarnego, polityki militarnej Polski, organizacji i funkcjonowania Wojska Polskiego, współczesnych technologii wojskowych i przemysłu obronnego, planowania i programowania obronnego, a także działania modeli obrony terytorialnej i obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – to moduł, który powstał w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną w dzisiejszym świecie i zmiany zachodzące w obszarze bezpieczeństwa państwa. Szczególny nacisk kładzie na zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, politykę bezpieczeństwa cybernetycznego RP, rozwój infrastruktury krytycznej, instytucje bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w Polsce, socjologię grup dyspozycyjnych. Absolwent jest w pełni wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa, a także jest przygotowany do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, antykryzysowych oraz koordynowania działań na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Istotą studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest kompleksowe przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kształtowania bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie, co stanowi duży atut na rynku pracy.

Perspektywy pracy po studiach

Studia na  kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w:

  • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych,
  • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej),
  • zespołach zarządzania kryzysowego,
  • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa),
  • organizacjach pozarządowych,
  • ośrodkach doradczych,
  • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

O studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe w BSW dowiedz się więcej z filmu

Kierunek o podobnym profilu, który również może Cię zainteresować proponuje Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy. WSB ma w ofercie kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Studia dotyczące zagadnień społecznych to także kierunki ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne. Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia