Studia prawnicze we Wrocławiu

Kierunki prawnicze we Wrocławiu to zarówno możliwość podjęcia nauki na uczelniach państwowych jak i niepaństwowych. Studia można podjąć na kierunkach prawo (studia jednolite magisterskie) oraz administracja, prawo w biznesie, by wymienić tylko te prowadzone w języku polskim.

Prawnicze kierunki studiów we Wrocławiu są dostępne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku wrocławskich uczelniach niepublicznych. Duże zainteresowanie wśród kandydatów wzbudza oferta studiów na kierunku CRIMINAL JUSTICE (UWr). Prestiżowe studia prawnicze proponują np. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek prawniczy realizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Program kształcenia zawiera przedmioty kierunkowe m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne.

Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne, czyli teorię i filozofię prawa, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię państwa i prawa polskiego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz tzw. przedmioty opcyjne, które sam wybierzesz.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa (Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. W nadchodzącym roku akademickim na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności: Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Uczelnia posiada doświadczenie w przygotowaniu do zawodów prawniczych. Kadra akademicka stosując aktywne metody nauczania pomoże Ci w analizowaniu czy pisaniu tekstów prawnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Prawo – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

W Szkole Prawa SWPS oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziesz uczyć się przepisów na pamięć, zajmiesz się na zajęciach ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupisz się na tym, by stać się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zdobędziesz wiedzę o prawie, finansach, rachunkowości i zarządzaniu, rozwiniesz również kompetencje miękkie, bardzo przydatne w biznesie, dotyczące: komunikacji interpersonalnej i negocjacji, zarządzania konfliktem oraz psychologii biznesu. To pomoże Ci w budowaniu relacji biznesowych w przyszłości. 60% zajęć na kierunku dotyczy biznesu, a 40% prawa.

Administracja – Uniwersytet Wrocławski

Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Uniwersytet Wrocławski proponuje 4. specjalizacje:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja europejska
 • samorząd terytorialny
 • administracja sektora publicznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeżeli jesteś zainteresowany problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, znalazłeś idealne studia. Nauczysz się tu zarządzania bezpieczeństwem w dużych strukturach i dowiesz się, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.

Administracja europejska – to specjalność dla tych, którzy interesują się prawem wspólnotowym i chcą wiedzieć, jak funkcjonują urzędy w krajach unijnych. W trakcie nauki poznasz także prawo gospodarcze UE i międzynarodowe prawo inwestycyjne. Nauczysz się również zarządzania projektami unijnymi.

Samorząd terytorialny – oprócz przedmiotów kierunkowych, dzięki którym poznasz różnorodne dziedziny administracji oraz wybrane aspekty prawa i ekonomii, zgłębisz także problematykę samorządu terytorialnego w szerokiej perspektywie. To specjalność dla tych, którzy chcą pracować w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Administracja sektora publicznego – tutaj poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych – także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi. Będziesz mógł pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Administracja – Dolnośląska Szkołą Wyższa we Wrocławiu

Jedyne we Wrocławiu studia z zakresu administracji na uczelni niepublicznej. To oczywiście przygotowanie do pracy w administracji różnego szczebla. Podstawowe atuty studiów:

 • Możliwość pracy z ekspertami z obszarów administracji, prawa, ekonomii i polityki
 • Problemy rozwiązujesz metodą projektu w warunkach zbliżonych do autentycznego środowiska zawodowego
 • Zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów, co pozwoli Ci na stałe rozwijanie i sprawdzanie umiejętności w praktyce
 • Wykształcisz zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego oraz hierarchizowania możliwych rozwiązań.

DSW proponuje na kierunku administracja specjalności:

 • Administracja i finanse samorządowe
 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie
 • Administracja w ochronie zdrowia
 • E-administracja

Kierunki studiów prawniczych we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia