Kierunki studiów Wrocławnewrodzaje studiów WrocławStudiaStudia prawniczeStudia Wrocław

Studia prawnicze we Wrocławiu

Studia prawnicze we Wrocławiu to zarówno możliwość podjęcia nauki na uczelniach państwowych jak i niepaństwowych. Studia można podjąć na kierunkach prawo (studia jednolite magisterskie) oraz administracja, prawo w biznesie, by wymienić tylko te prowadzone w języku polskim.

Studia prawnicze we Wrocławiu są dostępne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku wrocławskich uczelniach niepublicznych. Duże zainteresowanie wśród kandydatów wzbudza oferta studiów na kierunku CRIMINAL JUSTICE (UWr). Prestiżowe studia prawnicze proponują np. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Uniwersytet WSB Merito Wrocław i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek prawniczy realizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Program kształcenia zawiera przedmioty kierunkowe m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne.

Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne, czyli teorię i filozofię prawa, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię państwa i prawa polskiego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz tzw. przedmioty opcyjne, które sam wybierzesz.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa (Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. W nadchodzącym roku akademickim na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności: Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Uczelnia posiada doświadczenie w przygotowaniu do zawodów prawniczych. Kadra akademicka stosując aktywne metody nauczania pomoże Ci w analizowaniu czy pisaniu tekstów prawnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Prawo – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

W Szkole Prawa SWPS oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziesz uczyć się przepisów na pamięć, zajmiesz się na zajęciach ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupisz się na tym, by stać się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Prawo w biznesie – Uniwersytet WSB Merito Wrocław

Zdobędziesz wiedzę o prawie, finansach, rachunkowości i zarządzaniu, rozwiniesz również kompetencje miękkie, bardzo przydatne w biznesie, dotyczące: komunikacji interpersonalnej i negocjacji, zarządzania konfliktem oraz psychologii biznesu. To pomoże Ci w budowaniu relacji biznesowych w przyszłości. 60% zajęć na kierunku dotyczy biznesu, a 40% prawa.

Specjalności:

 • Prawo w biznesie nowych technologii
 • Prawo w finansach
 • Prawo w zarządzaniu

Administracja – Uniwersytet Wrocławski

Administracja to studia prawnicze dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Uniwersytet Wrocławski proponuje 4. specjalizacje:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja europejska
 • samorząd terytorialny
 • administracja sektora publicznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeżeli jesteś zainteresowany problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, znalazłeś idealne studia. Nauczysz się tu zarządzania bezpieczeństwem w dużych strukturach i dowiesz się, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.

Administracja europejska – to specjalność dla tych, którzy interesują się prawem wspólnotowym i chcą wiedzieć, jak funkcjonują urzędy w krajach unijnych. W trakcie nauki poznasz także prawo gospodarcze UE i międzynarodowe prawo inwestycyjne. Nauczysz się również zarządzania projektami unijnymi.

Samorząd terytorialny – oprócz przedmiotów kierunkowych, dzięki którym poznasz różnorodne dziedziny administracji oraz wybrane aspekty prawa i ekonomii, zgłębisz także problematykę samorządu terytorialnego w szerokiej perspektywie. To specjalność dla tych, którzy chcą pracować w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Administracja sektora publicznego – tutaj poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych – także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi. Będziesz mógł pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Administracja – Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław

Jedna z kilku we Wrocławiu propozycja studiów z zakresu administracji na uczelni niepublicznej. To oczywiście przygotowanie do pracy w administracji różnego szczebla. Podstawowe atuty studiów:

 • Możliwość pracy z ekspertami z obszarów administracji, prawa, ekonomii i polityki
 • Problemy rozwiązujesz metodą projektu w warunkach zbliżonych do autentycznego środowiska zawodowego
 • Zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów, co pozwoli Ci na stałe rozwijanie i sprawdzanie umiejętności w praktyce
 • Wykształcisz zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego oraz hierarchizowania możliwych rozwiązań.

DSW proponuje na kierunku administracja specjalności:

 • Administracja celno-skarbowa
 • Administracja publiczna
 • E-administracja
 • Prawo w biznesie i administracji

Kierunki studiów prawniczych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo we Wrocławiu

Wśród kierunków prawniczych największy prestiż mają jednolite studia magisterskie na…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

2 komentarze do “Studia prawnicze we Wrocławiu

 • Studiuję na czwartym roku na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że wybór tej uczelni był w 100% słuszną decyzją. Co prawda studiowanie prawa zawsze ma swoje wzloty i upadki oraz wymaga samodyscypliny. Jednak w WSP wykładowcy są naprawdę bardzo dobrzy i zawsze starają się pomóc. Zawsze możesz zadać im pytania lub odwiedzić ich biura po zajęciach. Uzupełnienie wiedzy o seminaria i naukę j. angielskiego bardzo dobrze przygotowały mnie do zbliżającej się pracy magisterskiej.

  Odpowiedz
 • Dla mnie studia prawnicze okazały sie ostatecznie zbyt dużym wyzwaniem, ale po zrobieniu licencjatu z innego kierunku zacząłem magisterkę z administracji na WSKZ, bo jednak lubię prawo, a tutaj wbrew pozorom jest go całkiem sporo. Jak na razie daję radę i przynajmniej nie musze robić studiów jednolitych.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia