Kierunki studiów KrakównewStudia humanistyczneStudia Kraków

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach w Krakowie

Studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach przygotowują do pracy w obszarach komunikacji publicznej, reklamy, promocji i marketingu.

Kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach ma w swojej ofercie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego właśnie kierunku?

Absolwent kierunku posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą, kulturoznawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

Absolwent identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem podstawowym dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i medialnych w charakterze pracownika w obszarze funkcjonowania instytucji medialnych, komunikacji publicznej, reklamy, promocji, marketingu.

Kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach humanistycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Kraków. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Archeologia w Krakowie

Pasjonujące, częściowo detektywistyczne poszukiwania śladów przeszłości, realizować można na kierunku…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia