Kierunki studiów WrocławNoweStudia prawniczeStudia WrocławTop studiaTOP Wrocław

Prawo we Wrocławiu

Wśród kierunków prawniczych największy prestiż mają jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Dla osób, które chcą studiować kierunek prawo we Wrocławiu są dobre wiadomości. Jest wiele uczelni, które umożliwiają studiowanie tego pożądanego przez kandydatów kierunku. Sprawdź, które?

Gdzie studiować kierunek prawo we Wrocławiu?

Kierunek prawo we Wrocławiu studiować można na jednej uczelni państwowej – jest nią Uniwersytet Wrocławski. Swoje propozycje przygotował również renomowane wrocławskie uczelnie niepaństwowe. Wśród nich: Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Prawa oraz Wyższa Szkoła Bankowa. Ostatnia z wymienionych uczelni proponuje też kierunek prawo w biznesie. Są to 3- letnie studia licencjackie.

Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek prawniczy realizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Program kształcenia zawiera przedmioty kierunkowe m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne.

Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne, czyli teorię i filozofię prawa, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię państwa i prawa polskiego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz tzw. przedmioty opcyjne, które sam wybierzesz.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa (Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

Prawo na Uniwersytecie WSB Merito Wrocław

Studia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu cechuje wykorzystanie interaktywnych metod nauczania. m.in. symulacje przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych, rozwiązywanie kazusów, czy warsztaty sądowe, w tym możliwość uczestniczenia w rzeczywistych rozprawach sądowych.

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Prawo karne i cywilne
  • Ochronę praw człowieka
  • Praktyczne stosowanie prawa

Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. W nadchodzącym roku akademickim na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności: Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Uczelnia posiada doświadczenie w przygotowaniu do zawodów prawniczych. Kadra akademicka stosując aktywne metody nauczania pomoże Ci w analizowaniu czy pisaniu tekstów prawnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Prawo – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

W Szkole Prawa SWPS oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziesz uczyć się przepisów na pamięć, zajmiesz się na zajęciach ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupisz się na tym, by stać się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Prawo w biznesie – Uniwersytet WSB Merito Wrocław

Zdobędziesz wiedzę o prawie, finansach, rachunkowości i zarządzaniu, rozwiniesz również kompetencje miękkie, bardzo przydatne w biznesie, dotyczące: komunikacji interpersonalnej i negocjacji, zarządzania konfliktem oraz psychologii biznesu. To pomoże Ci w budowaniu relacji biznesowych w przyszłości. 60% zajęć na kierunku dotyczy biznesu, a 40% prawa.

Kierunek prawo we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia