Kierunki studiów WrocławNowerodzaje studiów WrocławStudiaStudia techniczneStudia Wrocław

Studia techniczne we Wrocławiu

Przeglądasz kierunki studiów technicznych we Wrocławiu? Studia techniczne to głównie propozycje Politechniki Wrocławskiej. Pasjonaci nowych technologii mogą realizować swoje zainteresowania na takich kierunkach jak MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA, INŻYNIERIA KWANTOWA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, czy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Politechnika Wrocławska nie jest jedyną wrocławską uczelnią, na której można podjąć studia techniczne. Warto zapoznać się z ofertami, które przygotowały inne uczelnie publiczne: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz niepubliczne – np. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, czy Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT.

Automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont

Studia na kierunku automatyka i robotyka, które proponuje kandydatom Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu, to przede wszystkim trzy atrakcyjne specjalności pozwalające na wybranie określonej ścieżki zawodowej.

Specjalności:

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi

Celem specjalności Roboty mobilne jest przygotowanie studentów do analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania wizualizacji danych sensorycznych. Absolwent posiada ponadto wiedzę m.in. z zakresu elektroniki, mechaniki, sterowania i informatyki. Potrafi także stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego przemieszczania się. Jest też w stanie samodzielnie zrealizować projekt inżynierski z zakresu robotyki.

Specjalność Technologie informacyjne w automatyce przygotowuje do stosowania technologii informatycznych dla akwizycji pomiarów i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent nabywa także zdolności w zakresie projektowania, uruchamiania i utrzymania systemów autonomicznych, jak również opanowuje umiejętność wizualizacji danych sensorycznych. Po zakończeniu studiów potrafi programować stacje operatorskie i sterowniki oraz budować sieci przemysłowe z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS, może ponadto wykorzystywać swoją wiedzę w zastosowaniach pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki. Absolwent jest w pełni zdolny do realizacji projektów z zakresu systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sieci komputerowych.

Celem specjalności Sterowanie procesami technologicznymi jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych. Student nabywa wiedzę z zakresu modelowania procesów, tworzenia komputerowych systemów automatyki, metodyk projektowania, programowania sterowników PLC, obsługi wybranych urządzeń automatyki przemysłowej i pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi.

Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunek budownictwo, który prowadzi Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności z zakresu projektowania i użytkowania obiektów infrastruktury transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i wodnego oraz inżynierii miejskiej.

Specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów,
 • Drogi szynowe.

Absolwenci specjalności Budownictwo dróg i mostów będą przygotowani do pracy w:

 • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
 • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
 • obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.

Absolwenci specjalności Drogi szynowe będą przygotowani do pracy w:

 • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
 • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach i zakładach komunikacji,
 • zakładach infrastruktury kolejowej,
 • w spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity),
 • przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją infrastruktury szynowej oraz nadzorem nowych inwestycji.

Mechatronika na Politechnice Wrocławskiej

Studia na kierunku mechatronika, które ma w swojej ofercie Politechnika Wrocławska, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania.

Studenci uczą się analizować i projektować proste układy elektroniczne (w tym do sterowania i przetwarzania sygnałów), dobierać sensory i układy wykonawcze do wymagań obiektu. Projektują algorytmy, które implementują na platformy PC i embedded. Zdobywają niezbędną wiedzę, aby analizować i dobierać technologie wytwarzania mechanicznego i elektronicznego. Projektują, integrują i modelują proste układy mechatroniczne, a następnie weryfikują poprawność ich działania.

Perspektywy zawodowe:

 • działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne),
 • stacje serwisowe, w tym pojazdów samochodowych,
 • firmy produkujące urządzenia mechatroniczne (motoryzacja, medycyna, sprzęt AGD)

Transport w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunek studiów transport, prowadzony przez MWSLiT we Wrocławiu, umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo-spedycyjnej. Studenci tego kierunku zapoznają się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego.

Transport zawsze stanowił ważny sektor gospodarki narodowej, który w istotny sposób wpływał na rozwój wewnętrzny krajów, jak i na relacje w układzie międzynarodowym. Działalność transportowa stanowi również istotny element systemów logistycznych kształtowanych zarówno w skali makro, jak i mikro. O tym, jak ważnym spoiwem procesów logistycznych jest transport, świadczyć może chociażby fakt, iż jeszcze do niedawna logistyka była utożsamiana przede wszystkim z działalnością przedsiębiorstw transportowych. To podejście jednak się zmienia. Rynek coraz lepiej rozumie faktyczny obszar działalności logistyki, która swoją uwagę skupia przede wszystkim na systemach sterowania produkcją, zapasami i informacjami, a proces transportu traktuje jako system wspomagający jej działalność.

Specjalności:

 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe,
 • Zarządzanie firmą transportową,
 • Organizacja transportu specjalnego,
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, który proponuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pozwala uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, marketing itp.) oraz technicznych (projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja produkcji).

Studenci przygotowują się do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także do określania wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.

Perspektywy zawodowe:

 • zarządzanie procesami produkcyjnymi,
 • organizowanie i zarządzanie personelem,
 • koordynowanie prac zespołów pracowniczych,
 • wdrażanie prac badawczych i rozwojowych,
 • doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa związane z inżynierią produkcji rolniczej,
 • jednostki projektowe i doradcze z zakresu inżynierii produkcji,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne.

Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Wrocławskiej

Kształcenie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na PWr zorientowane jest na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Daje możliwość poznania zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją napędów lotniczych i kosmicznych, konstruowaniem płatowców, diagnostyką systemów pokładowych oraz projektowania systemów awioniki i sterowania lotniczego.

Podczas kształcenia studenci uczą się samodzielnego projektowania i analizy pracy konstruowanych podzespołów korzystając z nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • krajowy i zagraniczny przemysł lotniczy (w zakresie konstrukcji i eksploatacji różnego rodzaju statków powietrznych i kosmicznych oraz jednostek napędowych),
 • przedsiębiorstwa obsługi technicznej linii lotniczych (w zakresie remontów i eksploatacji statków powietrznych),
 • ośrodki naukowo-badawcze zajmujące się rozwojem nowych technologii w dziedzinie lotnictwa,
 • praca na stanowiskach inżynierskich w innych gałęziach przemysłu w zakresie nowoczesnych technologii i napędów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce.


Uzyskaj szczegółowe informacje o technicznych kierunkach studiów dostępnych we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów technicznych we Wrocławiu 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Wrocław.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia