Studia techniczne we Wrocławiu

Przeglądasz kierunki studiów technicznych we Wrocławiu? Oferta wrocławskich uczelni wyższych w tym zakresie to głównie propozycje Politechniki Wrocławskiej. Pasjonaci nowych technologii mogą realizować swoje zainteresowania na takich kierunkach jak MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA, INŻYNIERIA KWANTOWA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, czy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Politechnika Wrocławska nie jest jedyną wrocławską uczelnią, na której można podjąć studia tego rodzaju. Warto zapoznać się z ofertami, które przygotowały inne uczelnie publiczne: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz niepubliczne – np. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu.

Automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont

Studia na kierunku automatyka i robotyka, które proponuje kandydatom Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu, to przede wszystkim trzy atrakcyjne specjalności pozwalające na wybranie określonej ścieżki zawodowej.

Specjalności:

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi

Celem specjalności Roboty mobilne jest przygotowanie studentów do analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania wizualizacji danych sensorycznych. Absolwent posiada ponadto wiedzę m.in. z zakresu elektroniki, mechaniki, sterowania i informatyki. Potrafi także stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego przemieszczania się. Jest też w stanie samodzielnie zrealizować projekt inżynierski z zakresu robotyki.

Specjalność Technologie informacyjne w automatyce przygotowuje do stosowania technologii informatycznych dla akwizycji pomiarów i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent nabywa także zdolności w zakresie projektowania, uruchamiania i utrzymania systemów autonomicznych, jak również opanowuje umiejętność wizualizacji danych sensorycznych. Po zakończeniu studiów potrafi programować stacje operatorskie i sterowniki oraz budować sieci przemysłowe z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS, może ponadto wykorzystywać swoją wiedzę w zastosowaniach pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki. Absolwent jest w pełni zdolny do realizacji projektów z zakresu systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sieci komputerowych.

Celem specjalności Sterowanie procesami technologicznymi jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych. Student nabywa wiedzę z zakresu modelowania procesów, tworzenia komputerowych systemów automatyki, metodyk projektowania, programowania sterowników PLC, obsługi wybranych urządzeń automatyki przemysłowej i pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi.

Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunek budownictwo, który prowadzi Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności z zakresu projektowania i użytkowania obiektów infrastruktury transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i wodnego oraz inżynierii miejskiej.

Specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów,
 • Drogi szynowe.

Absolwenci specjalności Budownictwo dróg i mostów będą przygotowani do pracy w:

 • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
 • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
 • obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.

Absolwenci specjalności Drogi szynowe będą przygotowani do pracy w:

 • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
 • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach i zakładach komunikacji,
 • zakładach infrastruktury kolejowej,
 • w spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity),
 • przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją infrastruktury szynowej oraz nadzorem nowych inwestycji.

Mechatronika na Politechnice Wrocławskiej

Studia na kierunku mechatronika, które ma w swojej ofercie Politechnika Wrocławska, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania.

Studenci uczą się analizować i projektować proste układy elektroniczne (w tym do sterowania i przetwarzania sygnałów), dobierać sensory i układy wykonawcze do wymagań obiektu. Projektują algorytmy, które implementują na platformy PC i embedded. Zdobywają niezbędną wiedzę, aby analizować i dobierać technologie wytwarzania mechanicznego i elektronicznego. Projektują, integrują i modelują proste układy mechatroniczne, a następnie weryfikują poprawność ich działania.

Perspektywy zawodowe:

 • działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne),
 • stacje serwisowe, w tym pojazdów samochodowych,
 • firmy produkujące urządzenia mechatroniczne (motoryzacja, medycyna, sprzęt AGD)

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, który proponuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pozwala uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, marketing itp.) oraz technicznych (projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja produkcji).

Studenci przygotowują się do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także do określania wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.

Perspektywy zawodowe:

 • zarządzanie procesami produkcyjnymi,
 • organizowanie i zarządzanie personelem,
 • koordynowanie prac zespołów pracowniczych,
 • wdrażanie prac badawczych i rozwojowych,
 • doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa związane z inżynierią produkcji rolniczej,
 • jednostki projektowe i doradcze z zakresu inżynierii produkcji,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne.


Uzyskaj szczegółowe informacje o technicznych kierunkach studiów dostępnych we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów technicznych we Wrocławiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Wrocław.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia